Kaikki Enerventin ilmanvaihtolaitteet kuuluvat A- energialuokkaan

Tammikuun alusta 2016 alkaen myös ilmanvaihtolaitteissa on oltava muista sähkökäyttöisistä kodinkoneista ja esimerkiksi lämpöpumpuista jo tuttu energiamerkintä. Kaikki Enervent-ilmanvaihtolaitteet kuuluvat A-luokkaan.
Ilmavaihtolaitteiden energiamerkintävelvoite perustuu EU:n energiamerkintädirektiiviin ja asetukseen 1254/2014. Asetuksessa vahvistetaan asuinrakennuksiin tarkoitettujen ilmanvaihtolaitteiden energiamerkintävaatimukset. Luokat ulottuvat parhaasta A:sta huonoimpaan G-luokkaan.

Samaan aikaan energiamerkintävelvoitteen kanssa astuu voimaan myös ilmanvaihtolaitteiden ekologisen suunnittelun vaatimukset määrittelevä Euroopan komission asetus (EU) N:o 1253/2014. Puhaltimien yleiset energiatehokkuutta koskevat vähimmäisvaatimukset vahvistettiin komission asetuksessa (EU) N:o 327/2011.

Selkeästi energiatehokkuudesta

Laitteen energiamerkintä antaa kuluttajalle nopeasti vertailukelpoista tietoa hankintapäätöstä varten. Merkistä selviää yhdellä silmäyksellä, kuuluuko laite vähän sähköä kuluttaviin vihreisiin vai keskitasoa enemmän kuluttaviin punaisiin luokkiin.

Varsinaisen energialuokan lisäksi ilmanvaihtolaitteissa on kerrottava kuluttajalle varsin paljon yhtenäisellä tavalla testattua merkittävää tietoa. Kuluttajan tulisi voida luottaa, että ominaisuudet on jokaisen laitevalmistajan kohdalla testattu ja ne ilmoitetaan yhtenäisellä tavalla, ilman kommervenkkejä, oli kyseessä sitten ilmastointilaitteen ohjaustyyppi, lämmön talteenottojärjestelmän tyyppi ja sen hyötysuhde, sähkön ottoteho enimmäisilmavirralla, ominaissähköteho tai äänitehotaso.

Äänitehotasolla on suuri merkitys hyvän sisäilmaston ja viihtyvyyden kannalta.

Parhaimmillaan kylmässä

Ilmanvaihtolaitteen energiatehokkuus ilmoitetaan energiamerkissä EU-alueen keskimmäisellä ilmastovyöhykkeellä. Esimerkiksi ilmalämpöpumppujen ja huoneilmastointilaitteiden energiamerkeissä energialuokka ilmoitetaan kolmelle ilmastovyöhykkeelle.
Enervent-ilmanvaihtolaitteet on luonnollisesti kehitetty toimimaan mahdollisimman energiatehokkaasti juuri pohjoismaisessa ilmastossa, joten kylmimmässä ilmastovyöhykkeessä kaikkien Enervent-ilmanvaihtolaitteiden energialuokka olisi A+.

Ilmanvaihtolaitteiden käyttämä energia muodostaa Euroopan unionin alueella merkittävän osan kotitalouksien kokonaisenergiantarpeesta. Komissiossa on kiinnitetty huomiota monien ilmanvaihtolaitteiden varsin suureen energiankulutukseen.
Direktiivin ansiosta energiankulutus asumisessa lasketaan vähenevän 45 prosentilla unionin alueella vuoteen 2025 mennessä.