Usein kysyttyä

Usein kysyttyä


1. Millainen ilmanvaihtolaite minun kannattaa valita?

Ilmanvaihtolaitteen valinta kannattaa antaa ammattilaisen tehtäväksi.


2. Voinko asentaa ilmanvaihtojärjestelmän itse?

Suosittelemme, että ilmanvaihdon asentaa ammattilainen. Asianmukainen asennus vaatii erikoistyökaluja ja -osaamista.


3. Millaisia etuja pyörivä lämmönsiirrin tarjoaa?

Pyörivän lämmönsiirtimen lämmönsiirtokapasiteetti on paljon suurempi kuin perinteisen levylämmönsiirtimen. Tämä johtuu siitä, että pyörivän lämmönsiirtimen massa ja lämmönsiirtopinta-ala on huomattavasti suurempi kuin perinteisellä lämmönsiirtimellä. Suurempi massa pystyy varaamaan itseensä enemmän lämpöä. Pyörivä lämmönsiirrin maksaa itsensä nopeasti takaisin säästetyn lämmitysenergian kautta.


4. Miksi jäteilmakanava kannattaa eristää?

Pyörivä lämmönsiirrin on erittäin tehokas, joten jäteilma (ulos talosta virtaava ilma) voi olla erittäin kylmää. Se voi aiheuttaa kondensoitumisriskin, jos kanava kulkee lämpimässä tilassa.


5. Miten jäteilmakanava kannattaa eristää?

Mikäli jäteilmakanava on lämpimässä tilassa, sen eristämisessä on käytettävä 80 mm:n eristystä höyrynsulkutiiviillä ulkopinnalla tai 20 mm:n solukumieristystä (kuten Armaflex) kanavan pinnalla ja 50 mm:n eristystä höyrytiiviillä ulkopinnalla. Jos kanava on kylmässä tilassa, eristystä pitää olla vähintään 100 mm. Lue asennusohjeet huolellisesti ennen ilmanvaihtokanavien asentamista.


6. Mitä pitää ottaa huomioon, jos ilmanvaihtoon halutaan yhdistää myös jäähdytys?

Kanavien eristys on suunniteltava tarkasti. Jos kanavia ei ole eristetty kunnolla, niihin voi kerääntyä kosteutta, mikä voi aiheuttaa ongelmia.


7. Millaista säännöllistä huoltoa Enervent-laite vaatii?

Ilmanvaihtolaitteen suodattimet pitää vaihtaa säännöllisesti. Myös itse ilmanvaihtolaite pitää puhdistaa aika ajoin esim. imuroimalla.


8. Voiko Enervent-laitteen yhdistää kodin valvontajärjestelmään?

MD-automatiikalla varustetut laitteet voidaan liittää LAN-verkkoon tai Internetiin . MD-automatiikalla varustetut laitteet voidaan yhdistää useimpiin valvontajärjestelmiin. Myös liittäminen KNX-järjestelmiin on mahdollista KNX-väyläsovittimella.


9. Lämmönsiirrin on tehokas, tarvitaanko lämmityspatteria lainkaan?

Lämmönsiirrin on niin tehokas, että esilämmityspatteria ei tarvita. Tuloilman lämmitys lämmönsiirtimen jälkeen on toisinaan tarpeen laitteen asennuspaikan olosuhteiden mukaan. Tavallisesti suosittelemme tuloilman lämmitystä, jotta tuloilma pysyy miellyttävän lämpimänä jopa kylmimpinä päivinä.


10. Millainen tuloilman lämmitin kannattaa valita?

Enervent-ilmanvaihtolaitteissa on erittäin tehokkaat lämmönsiirtimet, joten tuloilman lämmitintä tarvitaan vain kylmimpinä päivinä. Suhteellisen lämpimissä olosuhteissa, kuten Etelä-Suomessa, vesipatteri ei ole yleensä edullisin vaihtoehto, koska asennuskustannukset ovat korkeat ja vuosittainen käyttö vähäistä. Tällöin sähköinen tuloilman lämmityspatteri on parempi vaihtoehto. Tuloilman lämmitystä tarvitaan useammin kylmässä ilmastossa, ja tällöin vesipatteri on yleensä parempi vaihtoehto.


11. Kuinka suuriin ilmavirtoihin Enervent-ilmanvaihtolaitteilla päästään?

Enervent  laitteiden ilmavirta on 15–800 l/s.


12. Milloin suodattimet tulisi vaihtaa?

Enervent-laitteen suodattimet on vaihdettava säännöllisesti. Tasosuodattimet pitää vaihtaa neljän kuukauden välien ja kasetti- sekä pussisuodattimet kuuden kuukauden välein. Muista vaihtaa suodattimet, niin ilma pysyy raikkaana!


13. Voiko suodattimia pestä?

Suodattimia ei voi pestä, mutta niiden käyttöikää voi pidentää imuroimalla ne.


14. Mihin Enervent-laitteen voi asentaa?

Pinion, Pingvin (XL)-, Pandion-, Pelican- ja Pegasos (XL)-laitteet on asennettava lämpimään tilaan (yli +5 °C). LTR-2, LTR-3-, LTR-4, LTR-6- ja LTR-7 (XL)-laitteet voi lisäeristyksellä varustettuina asentaa myös kylmään tilaan.


15. Onko ilmanvaihtolaite äänekäs?

Oikein asennettu ja mitoitettu ilmanvaihtolaite on hiljainen.


16. Voiko jäähdytyspatterin asentaa jälkikäteen?

Kyllä. Varmista, että tuloilmakanava on eristetty jäähdytyksen eristysohjeiden mukaan.


17. Mitä tarkoittaa ilmavirran säätö?

Kunkin tuloilmaventtiilin ilmavirta on säädettävä täsmälleen ohjearvoonsa. Prosessissa tarvitaan mittauslaitteistoa, ja työ tulee aina antaa ammattilaisen tehtäväksi.


18. Voiko vesipatteri jäätyä?

Vesipattereilla varustetuissa Enervent-laitteissa on jäätymissuoja. Enervent suosittelee jousipalautteisen sulkupellin käyttöä ulkoilmakanavassa vesipattereilla varustettujen laitteiden yhteydessä.


19. Onko sulkupeltien asentaminen ilmanvaihtokanaviin tarpeellista?

Sulkupeltien käyttö on aina suositeltavaa ulko- ja poistoilmakanavissa. Mikäli tuloilmakanavassa on vesipattereita, jousipalautteisten sulkupeltien käyttö on välttämätöntä ulkoilmakanavassa, jotta laitteeseen ei pääse kylmää ilmaa sähkökatkojen aikana.


20. Kuinka pitkään Enervent on valmistanut ilmanvaihtolaitteita?

Enervent on valmistanut ilmanvaihtolaitteita vuodesta 1983.


21. Kannattaako ilmanvaihtoa vähentää kylmällä säällä?

Ei. Ilmanvaihtolaitetta pitää käyttää ilmanvaihtosuunnittelijan suosittelemalla ilmavirralla läpi koko vuoden. Jos ilmavirtaa vähennetään kylmällä säällä, ilmastointilaitteeseen voi kertyä jäätä. Riski kasvaa kovalla pakkasella ja silloin, kun sisäilma on hyvin kosteaa (esimerkiksi runsaan suihkun käytön ja pyykkien kuivaamisen aikana).

Suodattimien kunto vaikuttaa merkittävästi ilmanvaihdon toimintaan. Likaiset suodattimet estävät ilmaa virtaamasta ja pienentävät ilmavirtaa huomattavasti. Muista vaihtaa suodattimet säännöllisesti. Tasosuodattimet pitää vaihtaa 3–4 kuukauden välien ja kasetti- ja pussisuodattimet 6 kuukauden välein. Kannattaa myös tarkistaa, että laitteen ulkosäleikköön ei ole kertynyt lunta tai puiden lehtiä. Lue enemmän: Kannattaako ilmanvaihtoa pienentää kylmällä säällä?


22. Palauttaako pyörivä lämmönsiirrin kosteutta ja voiko sisäilman kosteus nousta liian korkeaksi?

Kaikissa Enervent-laitteissa vakiona oleva pyörivä lämmönsiirrin palauttaa osan poistoilman kosteudesta takaisin tuloilmaan ainoastaan silloin, kun ulkona on pakkasta. Tämä on usein toivottavaa, koska sisäilma voi olla talvisin liian kuivaa. Kun talon ilmanvaihto on mitoitettu oikein, sisäilman kosteus ei nouse liian korkeaksi. Jos kosteustaso on korkea runsaan suihkun käytön tai pyykkien kuivauksen takia, kannattaa varmistaa, että laitteen kosteustehostustoiminto (vakiona MD-malleissa ja eWind-malleista, lisävarusteena EC-malleissa) on päällä.