Tag Archives: Zehnder

Henkilömuutoksia kotimaan myynnissä

Enervent Zehnderin kotimaan myynnistä vastannut Ronni Laaksonen jää vuosilomalle 12.7. ja siirtyy sen jälkeen uusiin tehtäviin talon ulkopuolelle.

Kiitämme Ronnia erinomaisen hyvästä yhteistyöstä ja toivotamme hänelle onnea jatkoon!

Myyntiin ja tuotteisiin liittyvissä asioissa meillä voi edelleen olla yhteydessä:

  • Asiakaspalvelu: enervent@enervent.com tai (09) 4255 0305
  • Tony Lemström (Etelä- ja Länsi-Suomi): 040 194 2876
  • Tuomas Koponen (Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomi): 050 350 2927

Kesän poikkeusaikataulut

Suomessa lomaillaan heinäkuussa, mikä tarkoittaa myös meillä Porvoon tehtaan aukioloaikoihin pieniä muutoksia. Jos esimerkiksi ilmanvaihtokoneen suodattimien vaihto on ajankohtainen, kannattaa  ottaa aikataulut huomioon ja olla ajoissa liikkeellä.

  • Logistiikkayksikkömme on kesävapaalla viikon 29, jolloin noudot ja tavarantoimitukset eivät ole mahdollisia.
  • Myynti, asiakaspalvelu sekä huolto palvelevat koko kesän tavalliseen tapaan. Löydät täältä Yhteystiedot
  • Tehtaalla tuotannon henkilöstö on kesälomalla viikot 28–31 eli 8.7.–2.8.

Toivotamme kaikille hyvää kesää!

Ilmankosteus lisääntyy sisätiloissa – patentoitu ratkaisu on jo valmiina

Ilmasto lämpenee ja ennusteiden mukaan kesistä tulee Pohjoismaissakin entistä kuumempia ja kosteampia. Samaan aikaan asumisen vaatimustason muutos on muokannut käsityksiämme mukavasta sisäilmasta. LVI-suunnittelijoilla onkin pöydällään varsin visainen tehtävä. Miten varmistaa, että ilmanvaihtokone toimii tilojen käyttäjien toiveiden mukaan myös muuttuvissa olosuhteissa? Enervent Zehnderillä on tähän sopiva ratkaisu valmiina.

Tiukentuvien EU-säädösten lisäksi talotekniikkasuunnitelmiin vaikuttaa yhä enemmän myös ilmastonmuutos. Kuumankostealla säällä ilmanvaihtokoneilta odotetaan muiden ominaisuuksien ohella kykyä poistaa tehokkaasti kosteutta sisäilmasta. Haaste on verrattain uusi pohjoisilla leveyksillä.

Vientiä varten kehitetty innovaatio käyttöön kotimarkkinoilla

– Meillä on itseasiassa olemassa jo ratkaisu valmiina. Ilmanvaihtokoneissa olevan pyörivän lämmönsiirtimen kosteudensiirto-ominaisuutta voidaan hyödyntää sisäilman kuivatuksessa. Patentoidulla TwinCoil-ratkaisulla varustetussa IV-laitteessa on ilmanvaihto, lämmitys, jäähdytys sekä kosteudenpoisto yhdessä ja samassa paketissa. Ja vieläpä oman ohjausautomatiikan hallinnoimana, kertoo Ronni Laaksonen, joka vastaa Enervent Zehnderin myynnistä.

– Innovaatio on kehitetty Porvoon tehtaalla oman T&K-tiimimme voimin jo vuosikymmen sitten. Uudenlaista ominaisuutta tarvittiin Kaakkois-Aasian vientimarkkinoiden trooppista ilmastovyöhykettä varten. Ensimmäiset asiakkaat olivat Hong Kongissa ja kotimaassa kysyntä on vilkastunut oikeastaan vasta viime aikoina.

Kenen kannattaa valita TwinCoil-ratkaisulla varustettu laite?

Tällä hetkellä kosteutta poistava ratkaisu on saatavana kolmen eri kokoluokan laitemalleihin (Pallas, Pegasos ja Pelican).

– Suomessahan on perinteisesti mitattu lämpötiloja. Sisäilman kosteutta ei ole samalla tavalla edes seurattu. TwinCoililla varustettu laite on erinomainen vaihtoehto esimerkiksi myymälöihin, joissa kylmäpinnat eivät saa huurtua. Lisäksi ratkaisu sopii liike- ja toimitiloihin, joissa sisäilman lämpötilalle ja kosteuspitoisuudelle asetetaan erityisvaatimuksia.

– Olemme asentaneet ratkaisulla varustettuja laitteita myös isoihin omakotitaloihin ja loma-asuntoihin. Verrattuna erikseen asennettaviin ilmalämpöpumppuihin, on kosteudenpoisto lämmönsiirtimien avulla todella kustannustehokasta. Ihanneolosuhteissa se on käytännössä lähes ilmaista, Ronni Laaksonen muistuttaa.

TwinCoil-ratkaisu on saatavilla malleihin, jotka ovat ilmamääräalueelle 100–800 l/s. Ohjaus toimii laitteiden omalla eAir-ohjausautomatiikalla ja valvonta on liitettävissä yleisimpiin rakennusautomaation sovelluksiin. Lisätietoja: enervent@enervent.com.

 

Rakennusten energiatehokkuusvaatimukset tiukentuvat – tavoitteena täysi päästöttömyys

Vappuna voimaan tullut EPBD direktiivi asettaa EU:n jäsenvaltioiden lainsäädännölle uusia vaatimuksia. Energiatehokkuusdirektiivin päivitys tukee rakennussektorin hiilidioksidipäästöjen vähentämistä. Taltekan teknologiajohtaja Juhani Hyvärinen pitää uudistusten aikatavoitteita kunnianhimoisina.

Juhani Hyvärinen vastaa teknologiasta Rakennusteollisuus RT:hen kuuluvassa Taltekassa (Talotekninen teollisuus ja kauppa ry). Hän on seurannut kansallisten ja kansainvälisten säädösten kehittymistä pitkään ja on ollut mukana viemässä toimialan yhteisiä näkemyksiä eteenpäin EU:n virkamiestasolle.

Pohjoismaat edellä rakentamisen valvonnassa 

Nyt päivitetyn direktiivin taustalla on tavoite, että koko EU:n rakennuskanta on päästötöntä vuoteen 2050 mennessä. Juhani Hyvärinen vahvistaa, että etenkin Suomessa, mutta myös Ruotsissa ja Norjassa on perinteisesti säädelty rakennusten sisäympäristöä ja energiatehokkuutta kansallisella tasolla muuta Eurooppaa enemmän.

– Suomessa on suhteessa tarkat vaatimukset rakennusten ilmanvaihdolle sekä vesi- ja viemärijärjestelmille. Kiinteistöjen sisälämpötila tai vastaavasti jäähdytys eivät samalla tavalla ole aiemmin olleet lainsäätäjien huomion kohteena.  Meillä on määräysten vaatimuksena riittänyt, että asuin- ja julkisten tilojen lämpötila on 18–32 astetta, vaikka odotukset sisälämpötilan hallinnasta ovatkin paljon tiukemmat.

EPBD direktiivi päivittyi – uhka vai mahdollisuus 

Energiatehokkuusdirektiivi määrittää, että viimeistään vuoden 2030 alusta pitää uusien rakennusten olla täysin päästöttömiä. Hyvärinen muistuttaa, että direktiivi on vasta määräys muuttaa kansallista lainsäädäntöä. Tässä tapauksessa EU-maiden, Suomi mukaan lukien, tulee säätää omia lakejaan ja määräyksiään siten, että ne astuvat voimaan keväällä 2026.

– Uudessa direktiivissä on keskitytty energiatehokkuuteen. Toinen keskiössä oleva teema on uusiutuvan energian hyödyntäminen. Avainsanana on 0-päästöinen rakennus eli rakennus, joka ei tuota lainkaan hiilidioksidipäästöjä fossiilisista polttoaineista.

Direktiivin mukaan koko EU-alueen rakennuskannan tulisi olla päästötöntä 2050 mennessä. Onko tämä uhka vai mahdollisuus?

– Aikataulut ovat hyvin tiukat. Toki päästöttömyys riippuu siitäkin, millaista energiaa on saatavilla. Mutta ei se tietysti yksin riitä. Rakennuksen täytyy samaan aikaan olla vähän energiaa kuluttava. Valtiolle, kaupungeille ja kunnille on tulossa todella isoja taloudellisia velvoitteita. Korjausrakentaminen vaatii sekä investointeja että vastaavasti osaavaa työvoimaa, Hyvärinen painottaa.

Sisäympäristön mittaamisesta lakisääteistä 

Juhani Hyvärinen toteaa, että ilmanvaihtokoneiden osalta vaatimukset tulevat eri säädösten kautta (ekosuunnittelu). Energiatehokkuuden kannalta tärkeintä on, että laitteet eivät saa tuhlata energiaa ja että lämmön talteenotto toimii oikein.

– EPBD:stä tulee uutena vaatimuksena sisäympäristön monitorointi. Jäsenmaiden tulee asettaa vaatimukset kansalliseen lainsäädäntöön. Suomesta on tähän asti puuttunut muun muassa kosteusraja. Ilmastonmuutoksen myötä ulkolämpötilat kasvavat, jolloin lämpötilalle annettu yläraja on jo liian korkealla asumismukavuutta ajatellen. Vastaavasti talvipakkasilla sisäilma on usein lämmityksen takia liian kuivaa, mistä voi seurata terveydellisiä ongelmia.

– Ilmanvaihtolaitteet ovat keskeinen osa sisäilmastoa ja valmistajien tulee ottaa uudet vaatimukset huomioon.

Rakennusvalvontaa tarvitaan

Hyvärinen muistuttaa, että muuttuva lainsäädäntö edellyttää myös rakennustarkastajilta uutta osaamista. Rakennusvalvonnan toimialaan tulee uusia tekniikan vaatimuksia, jolloin on tarvetta monipuolistaa osaamista.

– Kun tavoitteena on saada koko rakennuskanta päästöttömäksi, on 25 vuotta lyhyt aika. Isoin vaikutus tulee korjausrakentamisesta ja miten sen kanssa edetään. Pakkoremonttejahan ei yksityisiltä kiinteistöomistajilta vaadita, mutta direktiivissä kannustetaan korjauksiin, jotka voivat johtaa pienempiin energialaskuihin ja sitä kautta kasvattavat kiinteistöjen arvoa.

Tarkemmin uuden direktiivin tuomat vastuukysymykset määritetään Suomen uudistetun rakennuslain perusteella annettavissa asetuksissa. Rakennuslain muutosten on määrä tulla voimaan vielä tämän vuoden aikana. Asetusmuutokset olisi tehtävä vuoden 2026 kesään mennessä.

 

 

 

Rakennusalan taantuma hidasti Enervent Zehnderin kasvua – vahva panostus viilennysteknologiaan

Monilta teollisuuden aloilta tuttu trendi toistui viime vuonna myös Enervent Zehnderin liiketoiminnassa. Kun Suomen uudisasuntorakentaminen hidastui nopeasti, vaikutti se suoraan myös ilmanvaihtokoneiden kysyntään. Vuoden valopilkkuja olivat Norjan-liiketoiminta ja tulevaisuutta rakentavat kehitysprojektit.

– Vuoden 2023 alku sujui todella hyvässä vauhdissa. Nopea muutos tuli toisella vuosipuoliskolla ja asuntorakentamisen hyytyminen näkyi myös meillä tilauskannassa. Julkisen ja toimitilarakentamisen kohteiden samoin kuin korjausrakentamisen osalta tilanne oli koko vuoden suhteessa parempi, kertoo Enervent Zehnderin toimitusjohtaja Thomas Söderholm.

Hänen mukaansa vastaava markkinakehitys on ollut nähtävissä Keski-Euroopassa, missä oli viime vuonna yleistä laskua asuntorakentamisessa. Se on vaikuttanut myös muihin Zehnder Groupin tytäryhtiöihin. Konsernin liikevaihto laski edellisvuoteen verrattuna 6 %, mutta kassavirta oli edelleen vahva ja tulos noin 60 milj. euroa.

Söderholm vahvistaa, että erityisenä valopilkkuna pohjoismaisilla markkinoilla on ollut Norja, missä markkinamuutokset ovat olleet vähäisempiä ja kysyntä jatkunut tasaisena.

– Korkeat sähkö- ja energiakustannukset ovat saaneet sekä yksityis- että yritysasiakkaat pohtimaan remonttien yhteydessä laitevalintojaan.  Enervent Zehnderin laitteissa oleva teknologia on energiatehokas, mikä on tuonut nykytilanteessa meille lisää kilpailuetua.

Kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja ilmanvaihtoon

Enervent Zehnderin laitteiden tuotekehitys on alusta asti tehty yhtiön omissa toimitiloissa. Porvoossa sijaitsee myös jatkuvaa testausta tekevä, pohjoisen ilmaston mukainen kylmälaboratorio.

– Viime vuoden merkittävin lanseeraus liittyi mobiiliteknologiaan. Julkaisimme toukokuussa iSLan eli ilmanvaihtokoneita ohjaavan mobiilisovelluksen. Se korvaa laitteiden mukana toimitetut erilliset käyttöpaneelit ja auttaa samalla vähentämään muovijätteen määrää. Lisäksi iSLan ammattilaisversio mahdollistaa koneiden käyttöönoton ja valvonnan etänä, mikä säästää tuntuvasti huoltohenkilöstön ajokilometrejä.

– Viilennysratkaisujen kysyntä on viime vuosina lisääntynyt. HP-mallien jatkoksi toissa vuonna lanseerattu Svea Coolerimme sai erittäin hyvä vastaanoton ja tuoteperhe kasvaa lähiaikoina. Palaamme siihen tarkemmin huhtikuussa.

– Uutuuksien lisäksi kehitämme ratkaisuja tuotteiden elinkaaren pidentämiseen. Hyvä esimerkki tästä ovat automaation muutospaketit. Ne ovat toimiva tapa jatkaa laitteidemme käyttöikää ja parantaa samalla energiatehokkuutta.

Vankka tuki Zehnder Group -konsernista

Sveitsiläisestä Zehnder Groupista tuli Enerventin omistaja vuonna 2018.

–  Viime vuonna yksi tärkeimmistä projekteistamme oli uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton valmistelu ja siihen liittyvät muutokset tuotannossa ja logistiikassa. Se sitoi meillä koko vuoden avainhenkilöresursseja, mutta mahdollistaa vientitoimitukset konsernin globaaliin myyntiverkostoon. Samalla se tuo tehokkuutta sisäisiin prosesseihin ja materiaalivirtoihin. Käyttöönotto on huhtikuussa yhtä aikaa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

– Samaan aikaan on konsernin yhteinen brändiuudistus edennyt. Se tukee omalta osaltaan suomalaisten IV-koneiden tunnetuksi tekemistä uusilla markkinoilla. Ulkoinen värimaailmamme on muuttumassa, mutta valmistus ja tuotekehitys pysyvät edelleen vahvasti Suomessa ja Porvoossa, painottaa Söderholm.

Korjausrakentajan kannattaa vertailla ilmanvaihtoratkaisuja

Kiinteistön korjausrakentaminen antaa oivan tilaisuuden harkita teknisiä järjestelmiä uudelleen. Etenkin pienemmissä kohteissa päädytään helposti vain korvaamaan vanha ilmanvaihtokone uudemmalla versiolla, mikä ei aina ole järkevää. Kannattaa käyttää aikaa eri vaihtoehtojen vertailuun. Enervent Zehnderin energiatehokas teknologia sopii erilaisiin ja -kokoisiin kohteisiin.

Saneerausten tavoitteena on pidentää kiinteistöjen käyttöikää ja parantaa samalla toimivuutta. Ilmanvaihtokoneen vaihto on olennainen osa rakennuksen energiatehokkuuden parantamista. Vanhat ilmanvaihtojärjestelmät eivät enää täytä nykyisiä vaatimuksia tai tarjoa riittävää ilmanvaihtoa, mikä voi johtaa myös sisäilmaongelmiin. Muutosta on luvassa myös energiakustannuksiin, kun uudet laitteet vähentävät merkittävästi kulutusta.

– Enervent-laitteissa on pyörivä lämmönsiirrin, joka on tutkitusti markkinoiden energiatehokkain teknologia. Korkean lämmön talteenottokyvyn lisäksi laitteissa on kesällä viilennyksen talteenotto. Näin jäähdytystarve vähenee ja kustannuksia säästyy, toteaa myynnistä vastaava Ronni Laaksonen.

Suurstadionille ja lapsiperheen kotiin – sopiva IV-kone kaikkiin ympäristöihin

Enervent Zehnder on toimittanut laitteita lukuisiin korjausrakentamisen kohteisiin. Joukossa sekä nimekkäitä ja kaikkien tuntemia kiinteistöjä, että yksityiskoteja.

Olympiastadionin saneerauksessa toimitimme urakkaa varten kuutta eri laitemallia. Tiloihin valittiin pienten kanavien takia hajautettu ilmanvaihtoratkaisu. Ilmanvaihtokoneitamme asennettiin muiden muassa stadionin ensiapuhuoneisiin, myyntipisteisiin sekä pesu- ja pukutiloihin.

Vastaavasti Bulevardilla saneeratussa arvotalossa jokaisen asunnon ilmanvaihto räätälöitiin huoneistokohtaisesti. Toimitimme ilmanvaihtolaitteet kaikkiin asuntoihin ja liiketiloihin, yhteensä viittä eri laitemallia. Tässä kohteessa erityisesti laitteiden tyylikäs ja huomaamaton ulkonäkö oli yksi valintakriteereistä.

Meiltä löytyi sopiva ratkaisu myös perheelle, joka remontoi vanhasta talosta toimivan lapsiperheen kodin. Talossa ollut painovoimainen ilmanvaihto haluttiin säilyttää, mutta makuuhuoneisiin tarvittiin toisenlainen ratkaisu. Ratkaisu löytyi Zehnderin ComfoSpotista, joka huonekohtainen ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla, joka on sekä hiljainen että maisemoitavissa ulko- ja sisäpuolelta.

–  Tärkeintä korjausrakentamisen yhteydessä tehdyssä ilmanvaihtojärjestelmän kokonaisuudistuksessa on ratkaista, miten mahdollisesti tarvittavat kanavatyöt saadaan järkevästi tehtyä. Vastauksen löytäminen on osa LVI-suunnittelijoiden ammattitaitoa, Ronni Laaksonen painottaa.

Mikäli kiinteistössä on jo asennettuna Enervent-ilmanvaihtokone, vaihtoehtona voi olla myös vanhan ilmanvaihtokoneen automatiikan muutospaketti koko koneen vaihtamisen sijaan.

Kysy meiltä lisää eri tuotevaihtoehdoista: enervent@enervent.com

Kuva: Ronni Laaksonen Enervent Zehnderiltä ja Heikki Sivonen Lämpökarelialta korjauskohteessa

Toiminnanohjausjärjestelmämme uudistuu 1.4. – Lue tarkempi aikataulu muutoksista

Samalla kun aloitamme Enervent Zehnderissä 41. toimintavuoden, siirrymme harppauksen eteenpäin parantaaksemme palvelujamme. Huhtikuun alussa 1.4. (2.4.) alkaen otamme käyttöön emokonsernimme Zehnder Groupin yhteisen toiminnanohjausjärjestelmän.  SAP on yksi markkinoiden johtavista ERP-järjestelmistä ja voimme sen avulla varmistaa, että vastaamme myös tulevaisuudessa asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin.

Käyttöönoton myötä voimme optimoida toimintojamme reaaliaikaisen datan avulla, mikä tarkoittaa entistä parempaa palvelua asiakkaillemme ja kaikille yhteistyökumppaneillemme. Se mahdollistaa muun muassa aiempaa tarkemmat tuotemerkinnät. Vastaavasti toimitusajan voi nähdä jo tilaushetkellä. Järjestelmä sujuvoittaa tuotteiden tilaamista myös muista Zehnder Groupin yhtiöistä.

Siirtymävaiheen vaikutukset

Hanke alkoi huhtikuussa 2023 ja se on sitonut meiltä monta avainhenkilöä kuluneen vuoden aikana. Olemme halunneet varmistaa sujuvan siirtymävaiheen kaikille sidosryhmillemme.

SAP-järjestelmän käyttöönotto aiheuttaa väistämättä muutamia tilapäisiä häiriöitä. Tuotannossamme on lyhyt katkos, mikä viivästyttää hetken aikaa toimituksia. Tähän liittyen myös verkkokauppamme on suljettuna päivitystöiden vuoksi 20.3.–1.4.

Myynti, asiakaspalvelu ja huolto palvelevat normaalisti koko siirtymän ajan. Olemme tehneet erityisjärjestelyjä turvataksemme asiakkaidemme varaosatoimitukset katkoksen aikana. Ne kattavat valtaosan varaosavalikoimastamme.

Kuten aina, yllätyksiä voi tulla, mutta olemme suunnitelleet muutosvaiheen mahdollisimman tarkoin. Pahoittelemme etukäteen viivästyksistä aiheutuvaa haittaa. Mikäli joku jää askarruttamaan, voi kysymyksiä lähettää asiakaspalveluumme enervet@ervent.com.

 

 

 

 

Energiatehokkuutta automatiikan muutospaketeilla Tukholmassa

Suuri asuntoyhtiö halusi parantaa energiatehokkuuttaan. Osana projektia kehitettiin energiankulutuksen seurantaa ja raportointia. Tässä yhteydessä huomattiin, että kaikkia ilmanvaihtokoneita ei voitu vielä valvoa ja ohjata etänä. Ratkaisu löytyi automatiikan muutospaketeista, mikä säästi sekä rahaa että aikaa. 

Tukholman läänissä Haningessa sijaitsee yksi Ruotsin suurimmista asuntoyhtiöistä. Yhteensä yli 900 asuntoa käsittävä Väduren on rakennettu 1960- ja 70-luvun vaihteessa ja koostuu sekä kerros- että pienkerrostaloista. Yhtiöön kuuluvissa pienkerrostaloissa on käytössä yli 60 Enervent LTR-7 -mallin konetta, joita on tilattu eri aikoina noin kymmenen vuotta sitten. Jokainen laite palvelee yhtä porraskäytävää, joissa on 4–6 asuntoa.

Ulkopuolisen asiantuntijan suorittaman energiakartoituksen yhteydessä muun muassa huomattiin, että osa Enerventin valmistamista laitteista oli varustettu vanhemmalla automatiikalla, mikä ei mahdollistanut etävalvontaa.

– Kohteessa oli 25 kappaletta LTR 7 eco EDW -konetta, jotka olivat edelleen täysin toimivia. Etäohjausongelma oli helppo ratkaista, sillä eco-puhaltimilla varustetut laitteet olivat yhteensopivia uudemman etäohjattavan eAir-automatiikan kanssa, vahvistaa Enervent Zehnderin myynnistä Ruotsissa vastaava Jens Krantz.

– Muutospaketit olivat tässä tapauksessa toimiva keino jatkaa IV-koneiden käyttöikää. Energiankulutusta on nyt helppoa seurata ja huoltovastaavat voivat jakaa laitekohtaiset mittaustulokset esimerkiksi Excel-taulukon muodossa.

Milloin ja miten kannattaa valita muutospaketti?              

Muutospaketti on loistava ratkaisu, jos hankalaan paikkaan asennettu tai rakenteisiin integroitu ilmanvaihtokone kaipaa päivitystä. Samoin, jos haluaa tehdä ekoteon ilmanvaihtoremontin yhteydessä tai jos haluaa itselleen kehittyneemmän ilmanvaihdon ohjauksen.

Muutospaketteja on saatavilla kymmeniä ja niiden sisältö riippuu laitemallista ja asiakkaan tarpeista. Kattavimmat muutospaketit käsittävät lähes koko tekniikan – vanhasta laitteesta jäävät jäljelle vain metallikuori ja lämmönsiirtimen mekaaniset osat. Haningessa asennetut paketit sisälsivät pelkän automatiikan.

Jos oman ilmanvaihtokoneesi päivitys muutospaketin avulla kiinnostaa, kannattaa olla yhteydessä tekniseen tukeemme, joka löytää parhaan ratkaisun: enervent.huolto@enervent.com.

Tarvittaessa Enervent Zehnderin teknisen tuen oma huoltotiimi matkustaa jopa ulkomaille asentamaan muutospaketteja, kuten Haningen tapauksessa. Haningessa muutospakettien asennus sujui nopeasti, kun laitteet ja teknologian läpikohtaisin tuntevat ammattilaiset olivat asialla.

– Asennusteknisesti tämä oli meille helppo kohde. Rappukäytävien laitteet oli sijoitettu vintille, jonne oli käynti vain ulkoa kattoluukkujen kautta, mutta sekään ei haitannut hyvällä säällä, toteaa Oscar Husman huoltotiimistä.

Kuva: Paluumatkalla huoltoautomme kuvattiin Tukholman keskustassa

Käytännöt vaihtelevat jonkin verran Pohjoismaiden välillä. Kyseisessä kohteessa yksi ilmanvaihtokone palveli kokonaista porraskäytävää, jossa on useita asuntoja. Esimerkiksi Suomessa on määräys, joka rajoittaa pyörivän lämmönsiirtimen käyttöä keskitetyssä ilmanvaihdossa.

Zehnder Group yhtenäistää brändi-ilmeensä

Enerventistä tuli osa johtavaa eurooppalaista sisäilmaratkaisujen toimittajaa Zehnder Groupia viisi vuotta sitten. Vuorovaikutus on ollut vilkasta ja olemme olleet mukana erilaisissa kehityshankkeissa emo- ja sisaryhtiöiden kanssa. Edustamme konserniin kuuluvassa yritysryppäässä ainoana kylmän ilmaston ja pohjoismaisten vaatimusten täyttävän ilmanvaihdon asiantuntijaa. Porvoolaiselle erikoisosaamiselle on ollut kysyntää.

Osana koko konsernin brändiuudistusta otamme vuodenvaihteessa käyttöön Zehnderin uudistetun ilmeen. Konsernin pääviestien ja materiaalien ulkoasun yhtenäistäminen on tervetullut muutos, sillä se edesauttaa myös Suomessa valmistettujen tuotteiden tunnetuksi tekemistä uusilla vientimarkkinoilla.

Always the best climate

Vuosi 2023 on ollut Enervent Zehnderille kaksinkertainen juhlavuosi. Yhtiö on tänä vuonna valmistanut ilmanvaihtokoneita 40 vuotta ja Norjassa ilmanvaihtokoneita on markkinoitu Exvent-nimellä 20 vuotta. Vuosikymmeniin mahtuu useampi omistajanvaihdos ja samalla ulkoisen ilmeen muutos. Tulossa olevan uudistuksen myötä vuonna 2008 käyttöön otettu vihreä tunnusväri jää vähitellen historiaan. Oma logomme säilyy toistaiseksi, mutta sitä käytetään jatkossa yhdessä Zehnder Groupin yritystunnusten kanssa.

Vaikka ulkoinen värimaailmamme muuttuu eri kanavissa, tarjoamme ja valmistamme edelleen korkealaatuisia Suomessa kehitettyjä ilmanvaihtoratkaisuja, muistuttaa Sonja Häggman, joka vastaa Enervent Zehnderin markkinoinnin ja viestinnän lisäksi asiakaskokemuksesta.

Häggman vahvistaa, että liittyminen osaksi kansainvälistä konsernia on avannut Enerventille lisää mahdollisuuksia oman liiketoiminnan kehittämiseen.

– Perheyhtiönä aloittanut sveitsiläinen Zehnder Group on aktiivisesti laajentanut liiketoimintaansa yritysostoilla ja maakohtaisia brändejä on ollut saman katon melkoinen määrä.  Uudistuksella haetaan muun muassa yleisen tunnettuuden vahvistusta kaikissa toimintamaissa. Sitä kautta tuetaan eri maissa olevien tytäryhtiöiden kasvua ja kehitystä.

Yhteistä kaikille Zehnder Groupin yhtiöille ovat laadukkaat ja edistykselliset tuotteet. Sitä kuvaa myös tunnusslogan ”Always the best climate”.  Konserni tarjoaa parhaita ilmavaihtoratkaisuja kaikkiin tarpeisiin kansainvälisiillä markkinoilla.

Enerventin toiminnanohjausjärjestelmä vaihtuu yhtä aikaa brändi-ilmeen kanssa.  Siirrymme ensi vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon aikana käyttämään konsernin SAP-ratkaisua. Tiedotamme tästä eri sidosryhmiämme tarkemmin lähempänä ajankohtaa.

(Kuva: Uusi brändi-ilmeemme on jo näkyvissä Porvoon pääkonttorilla)

 

Terveisiä Pohjois-Ruotsista

Göran Byströmin JBV Ventilationsmontage tunnetaan luotettavana asennus- ja huoltoliikkeenä Örnsköldsvikin seudulla Pohjois-Ruotsissa. Vuonna 1988 perustettu yhtiö on myös yksi Enerventin pitkäaikaisista jälleenmyynti- ja huoltokumppaneista naapurimaassa.

Göran on vuosikymmenten varrella ollut mukana lukuisissa urakoissa, joukossa myös suuria kohteita. Nykyään asiakkaina on enimmäkseen uusien huviloiden ja omakotitalojen rakennuttajia. Pitkän linjan LVI-alan ammattilaisen vankkumattomana periaatteena on ollut, että hän asentaa vain laitteita, jotka hän ottaisi käyttöön myös omassa kodissaan.

– Aloitimme aikanaan yhtiökumppanini kanssa uudiskohteiden laiteasennuksilla, mutta vähitellen mukaan tuli yhä enemmän myös huoltotoimeksiantoja valmiissa kiinteistöissä.

– Minun ei juurikaan tarvitse mainostaa, koska olemme niin pitkään toimineet samalla seudulla. Sana kiirii ja uusia kohteita ja asiakkaita tulee suositusten kautta. Meillähän on täällä Örnsköldsvikissä muun muassa tunnettu jääkiekkojoukkue, jonka useammalle pelaajalle olen päässyt asentamaan ilmanvaihtokoneita.

Enerventin etuna monipuolinen laitevalikoima

Enervent on pohjoisen ilmaston osaaja, mikä tuo kilpailuetua erityisesti lähimarkkinoilla. Göran Byström on ollut tyytyväinen yhteistyöhön. Hän vahvistaa, että laitteet ovat saaneet hyvää palautetta asiakkailta.

Enerventin laitteet tulivat tutuksi noin 15 vuotta sitten, kuin aloimme urakoida entistä enemmän yksityisiä, pienempiä kohteita. Ilmanvaihtokoneissa on moderni teknologia ja valmistushan on pysynyt Suomessa, mikä on varmasti osaltaan pitänyt laadun korkeana. Etuna on myös monipuolinen laitevalikoima. On tärkeää, että samalta valmistajalta löytyy ratkaisu eri kokoisiin tiloihin ja kiinteistöihin.

Göran kertoo, että ilmanvaihtoratkaisujen merkitys on alettu täysin ymmärtää vasta viime vuosina. Vielä joskus hän törmää asiakkaisiin, jotka miettivät, onko kustannus tarpeellinen vai turha.

– Minulla on tapana sanoa, että hyvä ilmanvaihto on rakennuksen ja asukkaiden hyvinvoinnille yhtä tärkeä kuin lämpö ja vesi.