Ilmanvaihtokoneita ohjaava iSLa-sovellus täydentyy asentajien osiolla

Toimme huhtikuussa markkinoille IV-koneita ohjaavan mobiilisovelluksen iSLan. Se korvaa vähitellen kokonaan koneiden mukana toimitetut erilliset käyttöpaneelit. Lokakuussa iSLa-sovellus täydentyy myös ammattilaisille tarkoitetulla asentajien osiolla.

iSLa tekee ilmoitusten seuraamisesta ja laitteen valvonnasta omasta sijainnista riippumatonta. Laitteiden käyttäjän näkökulmasta on käytännöllistä, että IV-koneen säätöjä voi nyt tehdä etänä. Esimerkiksi kotona-tilan voi aktivoida sopivasti ennen paluuta, jolloin sisäilmaston olosuhde on heti takaisin saapuessa miellyttävä.

Jatkossa asennus- ja huoltohenkilöiltä onnistuu IV-koneiden käyttöönotto ja valvonta etänä, mikä säästää sekä ajokilometrejä että mahdollistaa nopeamman asiakaspalvelun. Etäohjaus tuo mukanaan myös positiivisia ympäristövaikutuksia, kun Aasiasta tilattavien komponenttien tarve ja samalla muovijätteen määrä vähenee.

Sovelluksen käyttöönotto on helppoa

iSLa-sovellus on ladattavissa Google Play ja AppStore -sovelluskaupoista.

Laitteiden käyttäjät

  • Ilmanvaihtokoneiden omistajien ei tarvitse siirtymävaiheessa tehdä mitään
  • Sovellus voidaan ottaa käyttöön useimmissa koneissa, mutta se ei ole välttämätöntä
  • Käyttöönottoa varten tarvittavan wifi-moduulin voi tilata Enervent Zehnderin verkkokaupasta osoitteessa webshop.enervent.com
  • Ohjauspaneelien tuki ja varaosatoimitukset jatkuvat vielä vuosia

Ammattilaiset

  • Asentajille tarkoitetun osion käyttöoikeus anotaan aina sovelluksessa. Huom! Hakemuksen käsittely kestää 1–3 vuorokautta.
  • Tarkempi ohjeistus löytyy Enervent Zehnderin verkkosivuilta

Ota yhteyttä ja kysy lisää iSLa-sovelluksesta tai Enervent Zehnderin laitteista oman alueesi myyjältä tai asiakaspalvelustamme:

+358 207 528 800, enervent@enervent.com

Enervent Zehnderin huoltotiimi ratkaisee erikoistilanteet

Ilmanvaihtokoneet ovat varsin itsenäisiä. Kun kaikki toimii, ei niiden olemassaoloa edes huomaa. Laitteen elinkaari on kuitenkin pitkä ja joskus tarvitaan osaavaa huoltoteknikkoa kotikäynnille.

Omat luottopakkimme Oscar Husman ja Robert Kristén hoitavat muun muassa kaikki erikoistilanteet ja ovat mukana kouluttamassa kumppaniyrityksiä sekä Suomessa että muissa maissa.

Sekä Oscar että Robert tuntevat Enerventin eri laitemallit läpikotaisin. Molemmilla on täynnä 17 vuotta yhtiön palveluksessa ja huoltokeikkoja suomalaisissa kodeissa on kertynyt nelinumeroinen määrä. Harvoin, jos koskaan tulee eteen laiteongelmaa, johon ei heti löytyisi ratkaisua.

Parasta ovat asiakkaat ja työilmapiiri

Oscar ja Robert viihtyvät sekä omissa tehtävissään että Enerventillä. Robert vahvistaa, että kahta samanlaista työpäivää ei tule peräkkäin ja asiakkaita on aina mukava tavata ”livenä”. Vastaavasti Oscar kiittää hyvää työilmapiiriä. Tekninen neuvonta ja huoltoteknikot tekevät saumatonta yhteistyötä ratkaistessaan asiakkaiden huolia.

– Kun kyse on ilmanvaihdosta, voisi luulla, että kesä on meillä sitä kiireisintä aikaa, mutta asia on päinvastoin. Enerventin ilmanvaihtokoneissahan on pyörivät lämmönsiirtimet, jotka eivät yleensä ole kesällä käytössä. Huoltotarpeet huomataan useammin viileämpinä kuukausina, Robert Kristén kertoo.

Oscar Husman muistuttaa, että Suomessa laitteet ovat jo lähtökohtaisesti laadukkaita, koska talotekniikka ja sen osana ilmanvaihdon suunnittelu on säädeltyä.

– Toimenkuvaani kuuluu kumppanien huoltomiesten ja asentajien koulutusta myös muissa maissa. Onneksi Enerventin päämarkkinassa, Pohjoismaissa, noudatetaan rakennusmääräyksiä ja laitteissa käytetään standardin mukaisia osia.

Oscarin ja Robertin laitetuntemusta tarvitaan ajoittain myös varaston puolella, kun varaosien välitys on verkkokaupan perustamisen myötä lisääntynyt. Eri laitemallien varaosat kootaan ja viimeistellään Porvoossa valmiiksi ennen lähetystä.

Mitkä ovat yleisimmät huoltokäynnin syyt?

Ilmanvaihtolaitteet suunnitellaan kymmenien vuosien käyttöä varten. Käyttöönottoasennus on jo laitetakuunkin vuoksi syytä aina teettää sähkötyöt osaavalla ja tekniikan tuntevalla ammattilaisella. Näin varmistetaan, että laite toimii alusta lähtien oikealla tavalla.

Huoltotiimi muistuttaa, että suodattimet ovat tärkein yksittäinen ylläpitotoimi. Jos niiden vaihto unohtuu, se vikaannuttaa laitteen kuin laitteen ennen pitkää ja huolto on kutsuttava paikalle.

Vanhemmissa koneissa vaihdetaan myös yksittäisiä kuluvia osia. Automatiikan muutospaketit ovat toimiva ratkaisu jatkaa laitteen käyttöikää, kun sitä ei vielä haluta vaihtaa kokonaan uuteen. Paketteja on saatavilla kymmeniä ja niiden sisältö riippuu laitemallista.

Huolto hoituu paikkakunnasta riippumatta

Oman huoltotiimin lisäksi Enervent Zehnderillä on Pohjoismaissa kumppaniverkostot. Esimerkiksi Suomessa mukana on noin 30 kokenutta huoltoyritystä, joiden edustajia koulutamme säännöllisesti. Erikoistilanteissa ja aina tarvittaessa Oscar ja Robert matkustavat paikallisen huoltoyhtiön avuksi.

Jäikö jokin askarruttamaan? Tekninen neuvontamme opastaa ja neuvoo: enervent.huolto@enervent.com.

Hyvä sisäilma kuuluu kaikille

Toiminnanjohtaja Mervi Ahola luotsaa Sisäilmayhdistystä, joka on aktiivisesti jakanut teematietoa jo yli 30 vuotta. Hyvä sisäilma on monen tekijän summa ja uutta yliopistotutkimusta aiheesta tehdään jatkuvasti. Yhdistys onkin tärkeä linkki lisäämään vuoropuhelua rakennusalan tutkijoiden ja tiedon tarvitsijoiden välillä.

Pohjoismaissa rakentamismääräysten vaatimustaso on perinteisesti ollut muuta Eurooppaa korkeampi. Esimerkiksi Suomessa ne sisältävät minimit myös rakennusten ilmanvaihdon ilmamäärille. Käytännön toteutumista on kylläkin vaikeampi todentaa.

LVI-ala on tekniikan ja ihmisläheisyyden yhdistelmä

Sisäilmayhdistyksen Mervi Ahola on käytännössä koko työuransa ollut tekemisissä teeman kanssa. Pyysimme häntä kertomaan, kenelle vastuu hyvästä sisäilmasta kuuluu. Haastattelun aluksi kiinnostaa kuulla, mikä sai hänet valitsemaan nimenomaan LVI-alan diplomi-insinöörin opinnot.

–  Alassa kiinnosti varmaankin siihen liittyvä tekniikan ja ihmisläheisyyden yhdistelmä. Sisäilmahan on käytännössä parhaimmillaan silloin, kun sitä ei edes huomaa. Tässä tapauksessa ihmisen vaikutus sekä saatu oma kokemus ja tuntemukset tuovat tekniikkaan erilaisen ulottuvuuden.

– Kun aihetta käsitellään, on hyvä ensin varmistaa, mitä eri termeillä tarkoitetaan. Sisäilman laadusta puhuttaessa siihen sisältyvät automaattisesti mahdolliset epäpuhtaudet. Sisäilmastossa ovat mukana puhtauden lisäksi myös lämpöolosuhteet. Vastaavasti sisäympäristö kattaa em. lisäksi myös valaistuksen ja akustiikan, Ahola tarkentaa.

Samalla hän painottaa, että ilmanvaihdolla on merkittävä rooli hyvän sisäilman aikaansaamiseksi, mutta yhtä tärkeää on kiinteistöjen rakenteiden kunto ja elinkaaren aikainen ylläpito.

Kuka ottaa vastuun sisäilmasta?

Julkisessa keskustelussa sisäilman laatu nousee helposti esiin ongelmien, kuten homevaurioisten rakennusten yhteydessä.

– Tämä on tunteita herättävä teema ja mediassa/sosiaalisessa mediassa näkyvyyttä saavat artikkelit vaikuttavat myös yleiseen mielipiteeseen. Kun puhutaan parhaista käytännöistä, se selkeästi jakaa ihmisiä. Meidän tavoitteemme yhdistyksessä on tuottaa faktapohjaista informaatiota tukemaan ratkaisuja. Nykyään myös aivan kuluttajatasolle asti.

Ahola muistuttaa, että yhdistys toimii puolueettomasti ja on verkostoinut monien eri järjestöjen, yritysmaailman sekä viranomaisten kanssa. Yhdistyksen hallituksessa on edustettuna niin rakennusalan yliopistotutkimus kuin käytännön kiinteistönpidon ammattilaisetkin.

– Kyllä hyvä sisäilma on ihan kaikkien osapuolten asia kiinteistön elinkaaren aikana, mutta loppu viimein se on kiinteistönomistajan vastuulla. Vastuunkantohan lähtee jo tilaajasta, toisin sanoen millaista laatutasoa vaaditaan. Ja sieltä se valuu arkkitehdin ja LVI-suunnittelijan pöydille ja edelleen urakoitsijalle. Rakentamisen jälkeen on tärkeää, että oleelliset tiedot kiinteistöstä siirtyvät ylläpidolle, jonka tehtävänä on huolehtia, että olosuhteet pysyvät hyvinä myös käytön aikana. Koko ketjussa tarvitaan osapuolten välistä viestintää. Jos rakentamisvaiheessa tehdään virheitä, tai oikeat laitteet asennetaan väärin, ei voida onnistua, Mervi Ahola summaa.

Ahola painottaa koko ketjun vastuuta tasapuolisesti. Viimeisenä oleva kiinteistön käyttäjä kantaa oman osansa.

– Tilojen käyttäjien ja asukkaiden elintavat vaikuttavat luonnollisesti sisäilman laatuun. Lisäksi ylläpitoimenpiteiden ja tarpeellisten huoltojen laiminlyönti voi pilata hyvinkin suunnitellun ja rakennetun kokonaisuuden nopeasti.

Uudet Enervent Zehnderiläiset esittäytyvät

Johan Kaurila aloitti hankinta- ja logistiikkapäällikkönä toukokuussa. Nicolina Mickelsson on vahvistanut talouden tiimiä elokuusta alkaen. Pyysimme heitä kertomaan miten ensimmäiset viikot ja kuukaudet ovat ilmanvaihtokoneiden maailmassa sujuneet.

Johan Kaurila (KTM), Sourcing & Logistics Manager 

– Ennen Enerventiä olin 11 vuotta erilaisissa tehtävissä öljyntorjunta- ja ympäristöratkaisuja globaalisti toimittavassa yrityksessä. Sielläkin vastuullani oli mm. logistiikkaan ja varastointiin liittyviä hankkeita.  Vaikka viihdyin hyvin, yli kymmenen vuotta samalla työnantajalla on aika pitkä aika. Enerventillä minua kiinnosti ennen kaikkea mahdollisuus kokeilla uusia haasteita täysin erilaisella alalla kuin aiemmin.

– Nykyiseen toimenkuvaani kuuluu uusien ja vaihtoehtoisten toimittajien kontaktoiminen ja kilpailuttaminen sekä logistiikkatoimintojen vetovastuu ja kehittäminen. Olen opiskellut taloustieteitä, toimitusketjun hallintaa ja logistiikkaa, joten olen oikealla alalla. Minulla on myös AMK Liikunnanohjaajan tutkinto, eli erilaisten liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvien juttujen parissa on myös tullut työskenneltyä. Vapaa-aikana urheilu tuo tärkeää vastapainoa työlle.

– Ensimmäiset kuukaudet ovat sujuneet hyvin! Varsinkin käynnissä oleva SAP-projekti on pitänyt kiireisenä ja siinäkin oppii samalla paljon uusia asioita ja käytäntöjä. Enerventillä on mahtava porukka ja heti ensimmäisestä päivästä lähtien olen tuntenut itseni osaksi taloa.

Johan raportoi toimitusketjusta vastaavalle Mikael Karlssonille.

Nicolina Mickelsson (KTM), Financial Controller

– Toimenkuvani tulee olemaan melko laaja. Olen vastuussa muun muassa yhtiön ulkoisesta ja sisäisestä raportoinnista. Lisäksi tulen vastaamaan myös Norjan sisaryhtiömme Exvent AS:n konserniraportoinnista. Ehdin toimia tilintarkastusalalla yli 10 vuotta, joista viimeiset 8 vuotta KHT tilintarkastajana pääkaupunkiseudulla. Nyt pääsen näkemään, millaista on toimia ”pöydän toisella puolella”.

– Enervent kiinnosti, koska tässä yhdistyy monta asiaa. Minulle on tärkeää työskennellä yhtiössä, jonka tuotteisiin uskon. Perehdyin hyvään sisäilmaan liittyviin ratkaisuihin, kun rakensimme talomme. Valitsimme Enerventin ilmanvaihtokoneen, joten brändikin oli tuttu entuudestaan. Tehtävät ovat monipuolisia ja kansainvälinen omistus tekee työnkuvasta vielä laajemman. Porvoolaiselle tietysti sijaintikin on täydellinen.

– Ensimmäiset viikot ovat sujuneet hyvin ja kaikki ovat olleet erittäin mukavia. Vaikka olenkin ollut täällä vasta muutaman viikon, tunnen itseni jo osaksi porukkaa. Olin kuullut, että parasta Enerventillä ovat mukavat ihmiset ja hyvä yhteishenki, ja tämä pitää ehdottomasti paikkansa.

Nicolina raportoi taloudesta ja HR:stä vastaavalle Monica Strandellille.