Koneellinen ilmanvaihto teollisuushalliin

Teollisuusrakennukset ja toimistotilat

Yritys Metallityöliike Tom Nyberg Ky / Anders Nyberg
Rakennusvuosi 2013
Urakoitsija Best-Hall Oy
Pinta-ala noin 1 500 m2
Tilavuus 8 380 m3
LVI-suunnittelu Ab Ingenjörsbyrå Jörgen Holm Insinööritoimisto
Oy / Jörgen Holm
Lämmitys- ja ilmanvaihtoratkaisu 4 kpl kosteudenpoistotoiminnolla varustettua Pallas HP Aqua KI -laitetta ja
1 kosteudenpoistotoiminnolla varustettu Pegasos HP Aqua -laite
Lisälämmitys kaukolämpö
Urakoitsija Ilmastointikulma Oy
Putkiurakoitsija LVI-Center Auhtola Oy
Sähkö/automaatio EK-Automatic
Vaadittu lämmitysteho 53 kW
Ilmanvaihdon jäähdytysteho 27 kW
Ilmavirran tavoitetaso (jäähdytys) 2 790 l/s

Ihanteelliset sisätilaolosuhteet tuotantotiloihin

Eri tilojen ilmanvaihdon, lämmityksen ja jäähdytyksen hallinta on kustannustehokasta ja kätevää erillisten laitteiden avulla.

Porvoossa sijaitseva Metallityöliike Tom Nyberg Ky investoi nykyaikaiseen tuotantorakennukseen juuri oikeaan aikaan, keskellä taantumaa. Kahvipaahtimo Robert Paulig Oy oli vuokralaisena yhtiön vanhassa hallissa ja tarvitsi lisää tilaa.

– He halusivat ottaa käyttöönsä myös konepajatilamme. Taantuman aikana konepajateollisuuden kysyntä on vähäistä, joten yhtiöllä oli aikaa toimia rakennuttajana. Kun kasvu alkaa, myös täällä Porvoossa tulee olemaan puutetta toimitiloista, Anders Nyberg toteaa.

Joustavat mahdollisuudet

Aqua in the spacious and bright hall.
Aqua tilavassa ja valoisassa hallissa.

Kun yritys etsii tuotanto- ja toimistotiloja, tärkeimpiä tekijöitä ovat sijainti, hyvät sisätilaolosuhteet ja tilojen muunneltavuus. Toimintaympäristö muuttuu nopeasti, ja tilojen on pystyttävä vastaamaan muuttuviin tarpeisiin mahdollisimman helposti. Rakenteellisten ratkaisujen on mahdollistettava tilojen jakaminen ja laajentaminen, mutta muunneltavuus on huomioitava myös rakennuksen kiinteistötekniikan suunnittelussa.

Juuri tällainen moderni ja muunneltava tuotantorakennus rakennettiin Metallityöliike Tom Nyberg Ky:lle Tolkkisiin vuonna 2013. Yritys siirsi tuotantonsa uuteen rakennukseen alkuvuonna 2014. Nyt yritys voi vuokrata suurta hallia joko yhtenä kokonaisuutena tai kätevästi kahteen erilliseen tilaan jaettuna sekä nykyaikaista ja valoisaa toimistotilaa kahdessa kerroksessa.

Vuonna 1964 perustettu, Anders Nybergin johtama Metallityöliike Tom Nyberg Ky on toisessa polvessa toimiva perheyritys. Yrittäjyys on Andersin vanhemmille elämäntapa, eivätkä he ole vielä jääneet kokonaan eläkkeelle. Ympäristö, jossa työtä jatketaan, ei voisi olla parempi: uusi konepaja on suunniteltu huolellisesti ja olosuhteet ovat erinomaiset.

Yrityksen tontti ja tuotantorakennukset sijaitsevat Suomenlahden rannalla, Porvoon Tolkkisessa. Uuden tuotantorakennuksen rannanpuoleisista toimistotiloista on upea merinäköala, josta saisi maksaa omaisuuden asuinrakennuksessa.

Metallityöliike Tom Nyberg Ky osti vuonna 1971 rakennetun teollisuusrakennuksen tontteineen kymmenen vuotta sitten. Rakennus on liitetty kaukolämpöverkkoon. Kaukolämpöä harkittiin myös uuteen tuotantorakennukseen.

– Se olisi ollut investointikustannuksiltaan edullisin vaihtoehto, mutta käyttökustannukset olivat hieman arvaamattomat, Nyberg toteaa.

Myös maalämpöä harkittiin, mutta lämpökaivon poraaminen on varsin kallista ja radon-alueella riskialtista. Keruuputket olisi voitu asentaa myös merenpohjaan, mutta Nybergin mielestä se ei olisi ollut turvallista vilkkaan laivaliikenteen takia.

Jäähdytys on tärkeä ominaisuus

Nyberg halusi toimivan, tarpeen mukaan säädettävän ilmanvaihtoratkaisun, jolla voitaisiin sekä jäähdyttää sisäilmaa että poistaa kosteutta.

– Nykyään ilmalämpöpumppuja käytetään myös modernien ja energiatehokkaiden tuotantorakennusten lämmittämiseen. Ne tuottavat lämpöä lämmityskaudella ja tarvittaessa jäähdyttävät sisäilmaa kesällä. Koska konepajatyö tuottaa talvella paljon myös hukkalämpöä, tarvitsimme ilmalämpöpumppua monipuolisemman ratkaisun, Nyberg selittää.

Keväällä 2014 jäähdytystä tarvittiin, vaikka ulkolämpötila oli vain +8 °C.

LVI-suunnittelija Jörgen Holmin suunnittelema ratkaisu takaa optimaaliset olosuhteet kaikkiin tiloihin mahdollisimman joustavasti, energiatehokkaasti ja kustannustehokkaasti. Tuotantotilat voidaan jakaa kolmeen osaan. Jokaisessa osassa on oltava erillinen ilmanvaihto-, lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmä, koska tarpeet voivat vaihdella paljon toiminnan luonteen mukaan. Myös noin 250 m2:n toimisto- ja sosiaalitiloissa on omat tarpeensa. Käytössä on myös erilainen lämmönjakojärjestelmä. Tuotantotiloissa lämmönjakojärjestelmänä käytetään ilmalämmitystä, kun taas toimisto- ja sosiaalitiloissa käytetään miellyttävää vesikiertoista lattialämmitystä. Sosiaalitiloissa on henkilökunnalle myös suihkutilat. Lämpimän käyttöveden kulutus on tuotantotiloissa alhainen.

 

Ammattimainen suunnittelu

Climecon’s terminal device on the hall ceiling delivers high-quality supply air evenly.
Hallin katossa oleva Climeconin päätelaite
tuottaa laadukasta tuloilmaa
tasaisesti.

Rakennuksen ilmanvaihto-, lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmään kuuluu yksi Enervent Pegasos HP Aqua -laite ja neljä Enervent Pallas HP Aqua KI -laitetta. Kaikki laitteet on varustettu kosteudenpoistotoiminnolla.

– Ne ovat erinomainen valinta, koska ne tarjoavat kaiken tarvittavan yhdessä paketissa, Nyberg huomauttaa.

Rakennuksen ilmanvaihto-, lämmitys- ja jäähdytysratkaisu on toteutettu osioittain. Kustakin osiosta talteenotettu lämpö siirretään Energiaväylän kautta energiapankkiin eli teknisessä tilassa sijaitsevaan 5 000 litran Akvaterm-varaajaan. From the accumulator, heat is utilized according to need: for the underfloor heating system and domestic hot water system in the office floor, for heating the supply air with the heating coils in the ventilation units, and for reheating the supply air that is dehumidified by cooling on hot summer days.

Sähkölämmityselementtejä käytetään lisälämmitykseen talven kylmimpinä päivinä. Myös kaukolämpö on käytettävissä varajärjestelmänä pitkien pakkasjaksojen aikana.

Kuuden kuukauden aikana järjestelmä on jo osoittautunut erittäin energiatehokkaaksi: uuden hallin lämmitysenergian kulutus on vain kuudesosa (6 500 kWh) vanhan hallin lämmittämiseen tarvitusta energiasta.

Tuotantotilojen ilmalämmitys- ja -jäähdytysjärjestelmän suunnittelu vaatii suunnittelijalta sekä asiantuntemusta että kokemusta.

– Erinomainen sisäilmasto ja hyvä sisäilman laatu voidaan varmistaa mitoittamalla järjestelmä siten, että sen jäähdytys- ja lämmitysteho on riittävä. Ilmavirran määrä on mitoitettava suuremmaksi ilmajäähdytystä varten. Riittävää kapasiteettia ei voida taata Suomen rakentamismääräyskokoelmassa määritetyllä vähimmäistasolla, LVI-suunnittelija Jörgen Holm korostaa.