Elintarvikemyymälä

Rakennuttaja Jari Niskanen, Suomen Lähikauppa Oy
Rakennusvuosi 1979
Pinta-ala 350 m2
Lämmitysmuoto kaukolämpö
Vanha ilmanvaihtotekniikka tuloilmalaite, huippuimuri
Ilmanvaihtoremontti 2013
LVI-suunnittelu Sweco Talotekniikka Oy/design director Jussi
Ainamo, design manager Ismo Marin
Ratkaisu Enervent Pallas HP Aqua kosteudenpoisto toiminnolla
Mitoitusilmamäärä (jäähdytys) 2.0 l/m2 myyntihuoneeseen

Koko ratkaisu yhdessä paketissa

Enervent Pallas HP Aqua hoitaa myymlän ilmanvaihdon ja lämmön talteenoton sekä jäähdytetyn ja kostean sisäilman. Lämmön talteenoton vuosihyötysuhde on yli 90 %.

The store is a store chain’s pilot project for retrofitting doors to refrigeration equipment.
Myymälä toimii myymäläketjun pilottihankkeena
kylmälaitteiden ovien
uudistamisprojektissa.

Hyvinkään keskustassa sijaitsevalla myymälällä on kunnia toimia pilottihankkeena. Se on Suomen Lähikauppa -myymäläketjun ensimmäinen myymälä, jossa kylmälaitteet ovitettiin. Samalla uusittiin myös myymälän ilmanvaihtojärjestelmä.

Kylmälaitteiden muuttaminen ovellisiksi on yksi tehokkaimmista keinoista vaikuttaa elintarvikemyymälöiden kylmälaitteiden energiankulutukseen. Sen arvioidaan vähentävän energiankulutuksen lähes kolmannekseen alkuperäisestä kulutuksesta.

Kosteudenpoistoon on kiinnitettävä huomiota

Heat is stored in a 500-liter tank.
Lämpö kerätään talteen 500 litran varaajaan.

Pelkkä vanhan myymälän kylmälaitteiden muuttaminen ovellisiksi johtaisi kuitenkin vain uusiin ongelmiin, koska avoimet kylmälaitteet ovat kuivattaneet ja jäähdyttäneet sisäilmaa kuumina kesäpäivinä.

Vanhojen myymälöiden tapaan tässäkin vuonna 1979 rakennetussa myymälässä tuloilma otettiin suoraan ulkoa ja lämmitettiin. Myymälään pääsi kosteutta myös ovista asiakasvirran mukana sekä myymälän ilmanvaihdon kautta.

Ilman sisäilman kosteudenpoistoa olosuhteet ovat huonot. Lämpiminä kesäpäivinä kosteus tiivistyy kylmien (yleensä noin +12–13 °C) kylmälaitteiden oviin. Tällöin lasit huurtuvat ja tuotteet jäävät piiloon. Pahimmillaan vettä voi tippua lattialle, mikä voi aiheuttaa liukastumisvaaran. Mikäli kosteustaso pysyy korkeana pitkään, se heikentää myös myymälän kuivatuotteiden laatua.

Tässä Siwa-myymälässä kylmälaitteiden ovittamisesta johtuva kosteustason nousu ratkaistiin uusimalla ilmanvaihtojärjestelmä. Vanha tuloilmalaite sijaitsi myymälätiloissa, ja yksi kattotuuletin poisti ilmaa.

– Tämä oli varsin tyypillinen ratkaisu myymälöissä tuohon aikaan, kertoo Ismo Marin, joka toimi suunnittelupäällikkönä LVI-uudistuksen suunnittelusta vastaavassa Sweco Talotekniikka Oy:ssä.

– Meidän oli löydettävä myös entistä energiatehokkaampi ja toimivampi ilmanvaihtoratkaisu, Jari Niskanen jatkaa.

– Vanha ilmanvaihtojärjestelmä ei pystynyt takaamaan hyvää sisäilmastoa kaikissa olosuhteissa edes ennen kylmälaitteiden muuttamista ovellisiksi.

Monipuolinen ratkaisu yhdessä paketissa

Marin kertoo, että tähän myymälään valittiin kosteudenpoistotoiminnolla varustettu Enervent Pallas HP Aqua -laite, koska se mahdollistaa sisäilman tehokkaan lämmöntalteenoton. Laite on varustettu sekä mekaanisella lämmöntalteenottojärjestelmällä (pyörivä lämmönsiirrin) että integroidulla poistoilmalämpöpumpulla. Siksi sen lämmöntalteenottokapasiteetti on huomattavasti suurempi kuin perinteisissä lämmöntalteenottoratkaisuissa.

– Toisinaan poistoilman lämpötila on ollut nollan alapuolella, suunnittelujohtaja Jussi Ainamo vahvistaa.

Lisää energiasäästöjä saadaan sen ansiosta, että ilmanvaihtoa voidaan käyttää yöaikaan kiertoilmatilassa. Ilmanvaihtojärjestelmä sisältää CO2-ohjausjärjestelmän, joten raikkaan ilman määrää säädetään aina tarpeen mukaan energiasäästöjen maksimoimiseksi.

Talteenotettu lämpö varastoidaan 500 litran varaajaan. Sieltä energiaa käytetään tuloilman lämmittämiseen.

Kesän kuumimpina päivinä lämpöpumppu poistaa tuloilmasta kosteutta jäähdyttämällä tuloilman ensin +12–14 celsiusasteeseen. Sen jälkeen kuivattu ilma lämmitetään jälkilämmityspatterilla +18–20-asteiseksi käyttämällä varaajaan talteenotettua lämpöä.

Uusi ilmanvaihtojärjestelmä edellytti uusien kanavien asentamista. Nykyiset poistokanavat jätettiin paikoilleen, mutta ne liitettiin poistoilmalämpöpumpun kautta Pallas HP Aqua -laitteeseen. Oli tärkeää saada käyttöön ilmanvaihtojärjestelmä, joka takaisi tasaiset olosuhteet koko myymälän alueelle. Lisäksi järjestelmän piti olla mahdollisimman hiljainen, ja tämä vaatimus oli huomioitava kanavia mitoitettaessa.

– Oli haastavaa asentaa tarvittavat kanavat mataliin rakenteisiin ja vanhaan liimapuupalkkirunkoon, kauppias kertoo kehuen samalla asentajien ammattitaitoa. Uudistus oli toteutettava myymälää sulkematta, ja suunnitelma onnistui.

Koska kylmälaitteiden ovien ja ilmanvaihdon uusiminen toteutettiin syksyllä 2013, on odotettava kesään 2014, ennen kuin nähdään, miten tuloilman kosteudenpoisto todella toimii.

– Uskon sen toimivan hyvin, Niskanen toteaa.

Toistaiseksi kauppias, henkilökunta ja asiakkaat ovat olleet erittäin tyytyväisiä uuteen ilmanvaihtoon.

– Myymälän lämpötila pysyy koko ajan tasaisena ja myös sisäilman laatu on huomattavasti parempi. Lisäksi ilmanvaihtojärjestelmä on myös erittäin hiljainen, Niskanen toteaa tyytyväisenä.