Kaikki kirjoittajan sonja artikkelit

Ratkaisimme pyöriväkennoisten ilmanvaihtolaitteiden carry over -ilmiön

Teemme kaikkiin uusiin laitteisiimme teknologiapäivityksen, joka käytännössä poistaa carry over -ilmiön.

Ilmanvaihtolaitteilta vaaditaan korkeaa suorituskykyä, sillä sisäilmassa on enemmän kosteutta kuin muutamia kymmeniä vuosia sitten. Saunojen lisäksi asunnoissa ovat yleistyneet tilavat pesu- ja kodinhoitohuoneet. Kosteutta lisää myös ilmatiiviimpi rakentaminen.

– Kustannuksiltaan edullisin ja energiatehokkain laitetyyppi on pyöriväkennoinen ilmanvaihtokone. Tähän asti ne ovat palauttaneet 2-4 prosenttia sisäilmasta takaisin huoneisiin. Nyt olemme suunnitelleet lämmönsiirtimen uusiksi niin, että tämä niin sanottu carry over -ilmiö on huomattavasti parantunut, ja laite saavuttaa silti koko vuoden ympäri mitattuna paremman energiatehokkuuden kuin muut teknologiat. Päivityksen tuoma parannus on todennettu puolueettoman tutkimuslaitoksen mittauksissa, kertoo teknologiapäällikkö Tom Palmgren Enervent Zehnderiltä.

– Enerventin laitteet yhdistettynä vaatimukset täyttävään ja hyvän rakentamistavan mukaiseen ilmanvaihtojärjestelmän toteutukseen antaa ylivoimaisesti energiatehokkuudeltaan ja terveellisyydeltään parhaimman lopputuloksen, Tom Palmgren sanoo.

 

Pyöriväkennoiset ilmanvaihtolaitteet kasvattavat markkinaosuuttaan

– Uusi tekniikkapäivitys on jo käytössä kaikissa uusissa laitteissamme ja olemme saaneet siitä hyvää palautetta sekä markkinoilta että alan asiantuntijoilta. Nämä tuotteet vastaavat entistä paremmin sekä asukkaiden odotuksiin asumismukavuudesta että yhteiskunnan yhteiseen näkemykseen energiatehokkuudesta ja asumisen kustannuksista, kertoo Enervent Zehnderin toimitusjohtaja Jukka Riekkinen.

– Toisin kuin muut teknologiat, pyöriväkennoiset laitteet on tarkoitettu nimenomaan kylmiin ilmastoihin, ja siksi ne ovat markkinajohtajia esimerkiksi Norjassa ja Ruotsissa, joissa on paitsi kylmää, myös kosteaa talvisin. Suomessa on jostakin syystä keskusteltu jonkin verran laitteiden carry over -ilmiöstä, ja nyt tämäkin asia on ratkaistu. Uskon markkinaosuuden jatkavan kasvuaan, Jukka Riekkinen toteaa.

Tule tapaamaan meitä Finlandia-talolle

Osallistumme Rakennusten energiaseminaariin 8.10.2019 Finlandia-talossa. Rakennusten energiaseminaari järjestetään jo viidennen kerran. Tämnä vuonna seminaarin teemoina

  • Ilmastoahdistuksesta aktiivisiin ilmastotoimiin.
  • Ovatko rakennukset pullonkaula hiilettömyystavoitteissa?
  • Vaarantaako energiatehokkuus sisäilman?

Tutustu alustavaan ohjelmaan.

Haemme aluemyyntipäällikköä Etelä-Suomeen

Haluatko itsenäisen myyntitehtävän yrityksessä, jota voit ylpeänä edustaa? Nautitko aktiivisesta asiakastyöstä ja siitä, että asiakkaasi saavat osaavaa sekä luotettavaa palvelua? Löytyykö sinulta osaamista ja halua lähteä ratkaisemaan asiakkaiden tarpeita sisäilmastoa parantavilla energiatehokkailla ratkaisuilla? Haluatko kentälle, sinne missä myynti tapahtuu? Tässä on sinun mahdollisuutesi!

Haitat pois asunnoista

Enervent haluaa lisätä julkista keskustelua siitä, tutkitaanko käyttöönotettavia rakennusmateriaaleja ja niistä haihtuvia haitallisia yhdisteitä Suomessa tarpeeksi. Valmistajien ja käyttäjien vastuut on selkeästi määritetty muun muassa rakennusmääräyksissä, mutta toteutuuko omavalvonta?

Rakennuttaja, suunnittelija ja urakoitsija vastaavat valittujen materiaalien käytettävyydestä – sekä niiden mahdollisesta haitallisuudesta. Tämä on määritelty Suomen Säädöskokoelmassa 1009/2017, missä on Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta:

”Pääsuunnittelijan, erityissuunnittelijan ja rakennussuunnittelijan on tehtäviensä mukaisesti rakennusta suunnitellessaan otettava huomioon seuraavat rakennuksen sisäilmastoon vaikuttavat tekijät: sisäiset kuormitustekijät, kuten lämpö- ja kosteuskuormitus, laitteet, valaistus, henkilökuormat, melulähteet, prosessit, rakennustuotteiden päästöt sekä muut rakennuksen käyttöön liittyvät epäpuhtaudet.”

Kun ilmanvaihto toimii, koko sisäilma vaihtuu kahdessa tunnissa

Ilmanvaihtolaitteet eivät poista haitallisia vaikutuksia rakennusmateriaaleista, mutta niillä voidaan laimentaa sisäilman pitoisuuksia. Se ei kuitenkaan yksin riitä, vaan huomiota tulisi kohdistaa erityisesti haitallisia päästöjä aiheuttavien materiaalien käyttöön.

Jos rakennusta on peruskorjattu, ja haitallisiksi todetut rakennusmateriaalit tai kostuneet ja päästöjä aiheuttavat rakenteet on poistettu, ongelma yleensä poistuu. Tämä edellyttää kuitenkin, että haitallisten päästöjen lähteet on poistettu kokonaisuudessaan.

Ilmanvaihdon mitoitus on minimissään puolet huoneiston tilavuudesta tunnissa eli koko sisäilma vaihtuu kerran kahdessa tunnissa. Samalla tavalla, kun päästölähde poistetaan, sisäilma palaa normaaliksi kahdessa tunnissa, mikäli muita päästöjen aiheuttajia ei ole.

Jos korjaus on suoritettu huolella, asetusten mukaisen ilmanvaihdon mitoituksen pitäisi riittää.

Valvonnasta huolimatta pieni osa rakennusmateriaaleista tai rakenteista aiheuttaa päästöjä

Sisäilmaongelmiin etsitään juurisyitä erilaisilla tutkimuksilla. Huolimatta Suomen tarkasta valvonnasta, silloin tällöin löytyy asetusten vastaisia rakennusmateriaaleja, jotka aiheuttavat haitallisia päästöjä. Toinen aiheuttaja ovat kosteusvaurioituneet rakenteet, joissa kehittyy haitallisia mikrobeja. Molempiin ratkaisu on korjausrakentaminen eli väärien materiaalien tai vikaantuneiden rakenteiden poistaminen ja vaihtaminen.

Ilmanvaihtokoneiden turvallisuutta on tutkittu eri yhteyksissä vuosien mittaan. Tutkimuslaitokset ja rakennusliikkeet ovat selvittäneet muun muassa hiukkasten ja tolueenin siirtymistä sekä sisäilman CO2 tasoja. Muun muassa VTT on selvittänyt HYKS:n Iho- ja Allergiasairaalan sekä Kuopion yliopiston kanssa rakennusmateriaalien päästöjen vaikutuksia sisäilman laatuun ja asukkaiden viihtyvyyteen ja sairauksiin. Tässä yhteydessä on todettu, että muovimatoista haihtuva TXIB voi lisätä mm. astman riskiä, joten sitä ei tulisi käyttää rakennus- tai sisustusmateriaaleissa.

Enervent on keväällä 2019 tehnyt aloitteen tutkimuksen aloittamista TXIB:n kulkeutumisesta ilmassa.

Enervent kannattaa käyttöönotettavien rakennusmateriaalien ja niistä haihtuvien yhdisteiden, kuten TXIB:n tai formaldehydin, tarkempaa tutkimista. On tärkeää kiinnittää enemmän huomiota rakennusmateriaalien määräysten mukaiseen käyttöön ja rakenteiden kuntoon.

Onko pyörivä lämmönsiirrin turvallinen?

Pyörivän lämmönsiirtimen hyvät ominaisuudet on syytä kerrata

Julkisessa keskustelussa nousee toisinaan epäloogisia väitteitä pyörivän lämmönsiirtimen toiminnasta ja haluamme oikaista niitä. On muun muassa esitetty, että pyörivä lämmönsiirrin olisi syynä haitallisten yhdisteiden leviämiseen. Väittämän mukaan pyörivä lämmönsiirrin palauttaisi haitallisia yhdisteitä poistoilmasta tuloilmaan ja näin lisäisi yhdistepitoisuuksia sisäilmassa. Väite on epälooginen, koska poistoilman suodatus minimoi haitalliset yhdisteet ja palautuva ilmamäärä on joka tapauksessa häviävän pieni. On myös syytä muistaa perusasia, että ilmanvaihto ei synnytä haitallisia yhdisteitä, vaan ne syntyvät muista syistä.

Lue lisää aiheesta.

Muutoksia tuotevalikoimaan

Pyrimme jatkuvasti kehittämään tuotevalikoimaa vastaamaan asiakkaidemme toivomuksia. Havaitsimme, että tuotevalikoimassamme on joitakin tuotteita, joiden menekki on vähäistä. Tuotevalikoimamme selkeyttämiseksi olemme poistaneet nämä tuotteet valikoimastamme vuoden 2019 alusta, samalla kun lisäsimme uusia tuotteita ja teimme muita hienosäätöjä. Tässä muutokset pähkinänkuoressa;

  • Kaikissa koneissa vakiona suodatustaso F7/M5
  • Pingvin tuotesarja korvautunut Salla-tuotesarjalla
  • Kotilämpö E-mallit (sähköpatterimallit) poistuneet valikoimasta
  • Pelican ja Pegasos konesarjat aina eAir-automatiikalla varustettuina

Päivitetty hinnasto löytyy osoitteesta https://doc.enervent.com/op/op.ViewOnline.php?documentid=521&version=0

Enervent AC-automatiikan varaosavalikoima supistuu

Enervent kehitti ensimmäisen digitaalisen ohjauksen, AC-automatiikan, ilmanvaihtokoneisiinsa vuonna 2003. Ilmanvaihtokoneita AC-automatiikalla valmistettiin vuosina 2003-2008. Elektroniikka-ala on kehittynyt valtavasti viime vuosina. Nopea kehitys on johtanut siihen, että komponentit vanhenevat nopeasti. Niin on käynyt osalle AC-automatiikan elektroniikkakomponenteista. AC-automatiikan emokorttia ja ohjainpaneelia ei enää pystytä valmistamaan koska osan komponenteista valmistus on lopetettu.

Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli AC-automatiikalla varustetusta koneesta hajoaa emokortti tai ohjainpaneeli, on koko kone vaihdettava. Kymmenen vuotta vanhan ilmanvaihtokoneen vaihtamisesta uuteen on myös hyviä puolia. Kehitystä on tapahtunut myös ilmanvaihtoalalla. Koneen vaihto parantaa sekä energiatehokkuutta että toimintavarmuutta koska uudessa koneessa on tasavirtamoottorit, enemmän ominaisuuksia ja tietenkin 0 tuntia takana.

Muita varaosia kuten lämmönsiirtimen komponentteja ja puhaltimia on vielä saatavana myös ilmanvaihtokoneisiin AC-automatiikalla.

Porvoossa 15.1.2019

Sonja Häggman
Manager of Customer relations and Marketing

tlf +358 400 230 742
sonja.haggman@enervent.com

Enervent Zehnder Oy
Kipinätie 1, FI-06150 PORVOO
www.enervent.com
www.zehndergroup.com

Uusi Enervent Alta on pienten asuntojen hiljainen ilmanvaihtokone

Enervent on tuonut markkinoille uuden, asuntoihin kehitetyn ilmanvaihtokoneen. Erityisen hiljaiselle ja helposti asennettavalle laitteelle ei tarvita teknistä tilaa tai erillistä komeroa.

 Enervent Alta on tuorein jäsen Enerventin huoneistokohtaisen ilmanvaihtokoneiden perheessä. Pienehköihin asuntoihin sekä muihin pienempiin tiloihin tarkoitettu ilmanvaihtokone on niin teknisiltä ratkaisuiltaan kuin muotoilultaan uudenlainen ratkaisu.

Erittäin hiljaisena Enervent Alta voidaan asentaa asunnossa aina pohjaratkaisun kannalta järkevimpään paikkaan, kuten esimerkiksi eteisen alaslaskettuun kattoon, vaatehuoneeseen tai kylpyhuoneeseen. Sille ei tarvita erillistä teknistä tilaa tai komeroa.

Enervent Alta-koneessa on valmis yhde keittiön liesikuvun  poistoilmakanavalle.

Enervent Alta on suunniteltu helposti ja nopeaksi asentaa. Virtajohto, ohjain-paneelikaapeli ja liesikuvun indikointijohto ovat valmiiksi koneen ulkopuolella, joten koneen kuorta ei tarvitse avata sähkökytkentöjen tekemiseksi.

Pyörivällä lämmönvaihtimella varustetun Enervent Altan energialuokka on A ja maksimi-ilmamäärä 87 l/s (100 Pa). Ilmanvaihtokonetta ohjataan Enerventin itse kehittämällä, monipuolisella ja helppokäyttöisellä eWind-ohjausjärjestelmällä.

Lisätietoja: www.enervent.fi/alta

Enerventin ilmanvaihtoliiketoiminta Zehnder Group AG:lle

Zehnder Group AG ostaa Enervent Oy:ltä sen ilmanvaihtoliiketoiminnan tuotemerkkeineen. Enerventin tuotemerkkejä ovat Enervent ja Exvent. Kauppaan kuuluvat lisäksi Enervent Oy:n tytäryritykset Norjassa (Exvent AS) ja Ruotsissa (Ventener AB). Henkilöstö ja johto siirtyy omistusmuutoksen mukana vanhoina työntekijöinä, ja jatkaa nykyisissä tehtävissään. Kaupan arvioidaan toteutuvan elokuun loppuun mennessä.

Zehnder Group AG on menestyksekäs kansainvälinen konserni, joka on sitoutunut luomaan energiatehokkaita ratkaisuja miellyttävään ja terveelliseen sisäilmastoon. Yrityskauppa täydentää ja vahvistaa hyvin Zehnder Groupin nykyistä liiketoimintaa. Järjestely vahvistaa erityisesti konsernin kylmän ilmanalan ilmanvaihto-osaamista sekä sovellusalueita. Samalla se luo hyvän ja vahvan pohjan yhtiön liiketoiminnan kasvulle Pohjoismaissa.

”Enerventin ja Zehnder Groupin nykyisten markkinoiden ja tuotteiden yhteensopivuus on erinomainen, päällekkäisyyksiä ei ole käytännössä lainkaan. Molemmat yritykset ovat tunnettuja korkealaatuisista ja markkinoiden edistyksellisimmistä tuotteista. Enerventin asiakkaiden, henkilöstön, yhteistyökumppaneiden ja liiketoiminnan kannalta siirtyminen osaksi Zehnder Group AG:ta avaa uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen. Näemme kaupan erittäin positiivisena asiana ja katsomme luottavaisin mielin tulevaisuuteen”, sanoo Enervent Oy:n toimitusjohtaja Jukka Riekkinen.

”Olemme erittäin tyytyväisiä voidessamme toivottaa Enerventin tervetulleeksi Zehnder Groupin uudeksi jäseneksi. Täydentävät yritysostot ovat tärkeä osa Zehnder Groupin kasvustrategiaa. Enerventin hankinnan myötä laajennamme markkina-asemaamme Pohjoismaissa ja laajennamme tuotevalikoimamme sisältämään tuotteita, jotka ovat räätälöity näiden maiden vaatimuksiin ”, sanoo Zehnder Groupin tilapäinen toimitusjohtaja Hans-Peter Zehnder.

Uuden omistajan tavoitteena on jatkaa Enerventin yli 35 vuoden ajan harjoittamaa ilmanvaihtokoneiden kehitystä, valmistusta ja markkinointia. Yhtiön toiminta ja asiakkaat ovat viime vuosina keskittyneet Suomeen, Norjaan ja Ruotsiin. Enerventin ilmanvaihtoliiketoiminnan viime vuoden liikevaihto oli 10M€ kun Zehnder Groupin liikevaihto oli 582 M€. Enervent saa noin 60 prosenttia myynnistään Suomesta, 25 prosenttia Norjasta ja 15 prosenttia muista vientimaista Euroopassa. Enerventin palveluksessa on 50 henkilöä. Tuotanto on keskittynyt Porvooseen.

Lisätietoja yrityskaupasta

René Grieder
Member of the Group Executive Committee, CFO
Zehnder Group AG, 5722 Gränichen, Sveitsi
T +41 62 855 15 17, rene.grieder@zehndergroup.com

Jukka Riekkinen
CEO
Enervent Oy, 06150 Porvoo, Finland
T +358 40 518 0899, jukka.riekkinen@enervent.com

Vesa Korpimies
Chairman, Board of Directors
Enervent Oy, 06150 Porvoo, Finland
T +358 50 590 6754, vesa.korpimies@emgroup.fi

 

Zehnder lyhyesti

Maailmanlaajuisesti toimiva Zehnder Group parantaa elämänlaatua tarjoamalla erinomaisia ​​sisäilmastoratkaisuja. Se kehittää ja valmistaa tuotteitaan 14 omassa tehtaassaan, joista 5 sijaitsee Kiinassa ja Pohjois-Amerikassa. Sen myyntitoiminta yli 70 maassa tapahtuu paikallisten myyntiyhtiöiden ja edustustojen kautta.

Zehnderin tuotteet ja järjestelmät lämmitykseen ja jäähdytykseen, sisätilojen ilmanvaihtoon ja sisäilman puhdistukseen edustavat erinomaista energiatehokkuutta ja muotoilua. Zehnder Group on tuotemerkeillään Zehnder, Runtal, Acova, Bisque, Greenwood, Paul ja Core markkina- ja teknologiajohtaja omilla liiketoiminta-alueillaan.

Zehnder Groupin toimipaikka on ollut Gränichenissa Sveitsissä vuodesta 1895 lähtien. Se työllistää yli 3000 henkilöä maailmanlaajuisesti ja saavutti 582 miljoonan euron myynnin vuonna 2017. Yhtiö on listattu SIX Swiss Exchange -pörssissä (tunnus ZEHN / numero 27 653 461). Noteeraamattomat B-osakkeet ovat Zehnderin perheen ja niihin läheisesti liittyvien henkilöiden hallussa.

Enervent lyhyesti

Enervent on suomalainen yritys, jonka intohimona on laadukas sisäilmasto. Yritys on kehittänyt, valmistanut ja markkinoinut sisäilmastoa parantavia energiatehokkaita ratkaisuja vuodesta 1983 lähtien.

Teknistä huippuosaamistamme edustavat sisäänrakennetulla lämpöpumpulla varustetut ilmanvaihtolaitteet sekä mullistava kiinteistöjen energianhallintatekniikka. Sen ansiosta rakennuksen lämpökuormia ja energiankäyttöä on helppo hallita automaattisesti yhdellä järjestelmällä.

Media_release_17072018_fi

Enerventin tuotanto lomailee

Enerventin tuotanto on kesälomalla viikot 28-30, eli 9.-29.7.2018. Tämä vaikuttaa luonnollisesti toimitusaikoihin. Nyt on korkea aika tilata elokuussa tarvittavat ilmanvaihtokoneet, jotta voimme taata saatavuuden.

Enerventin myynti, asiakaspalvelu ja huolto ovat tavoitettavissa arkisin klo 8-16 myös koko kesän. Asiakaspalvelussa osataan kertoa kuka tai ketkä aluemyyntipäälliköistä on kulloinkin töissä.

Asiakaspalvelun yhteystiedot: puh 0207 528 801, s-posti enervent@enervent.com. Tavoitat meidät myös kotisivujen chat-palvelun kautta!

Huollon yhteystiedot: puh 0207 528 803, s-posti enervent.huolto@enervent.com.

Hyvää kesää!