Finland Sverige Storbritannia Irland Tyskland Østerrike Sveits Russland Frankrike Estland Norge Polen

Ventilasjon – oppvarming – kjøling

Energi- og kostnadsbesparinger med ny kombinasjon av ventilasjon, energigjenvinning og varmepumpeteknikk

Exvent er en av Finlands fremste spesialister på system for energigjenvinning og ventilasjon. Foretaket har lansert Greenair HP™ for å oppfylle markedets økende krav på effektiv luftbehandling. Den bakom liggende tanken er å ta hensyn til miljøet gjennom å spare energi, men samtidig tilby en høy grad av komfort og enkelhet.

Opp til 40 % lavere varmekostnader

Greenair HP™ kombinerer varmepumpeteknikk med roterende varmeveksler. Systemet egner seg for nye bygninger og rehabiliteringsprosjekter, i synlighet når mulighetene å forandre en bygnings eksteriør, all teknikk sitter innebygd i aggregatet. Systemet består av en kompakt enhet som fordeler luft til ulike rom, leverer varme og kjøling og regulerer fukt- og CO2-innhold. Det integrerte men kompakte systemet er enkelt å installere. Arbeidet kan utføres av en installatør.

Video Presentasjon

Opererer i sommer og vinter

HP
Greenair HP om vinteren
HP
Greenair HP i sommer

Modeller

P05 010 0002  Pelican eco PRO greenair HP
P05 210 0002  Pelican HP eAir
P06 012 0002  Pegasos eco PRO greenair HP
P06 212 0002  Pegasos HP eAir
P06 212 0003  Pegasos HP Aqua
P12 202 0002  Pallas HP
P12 202 0003  Pallas HP Aqua
P12 202 0004  Pallas HP Aqua KIW