Finland Sverige Storbritannien Irland Tyskland Österrike Schweiz Ryssland Frankrike Estland Norge Polen

Ventilation – uppvärmning – kylning

Energi- och kostnadsbesparingar med ny kombination av ventilation, energiåtervinning och värmepumpteknik

Ensto Enervent är en av Finlands främsta specialister på system för energiåtervinning och ventilation. Företaget har lanserat Greenair HP™ för att uppfylla marknadens ökande krav på effektiv luftbehandling. Den bakomliggande tanken är att ta hänsyn till miljön genom att spara energi, men samtidigt erbjuda hög grad av komfort och lätthanterlighet.

Upp till 40 % lägre värmekostnader

Greenair HP™ kombinerar värmepumpteknik med roterande värmeväxlare. Systemet lämpar sig såväl för nya byggnader som för ombyggnadsprojekt, i synnerhet när möjligheterna att förändra en byggnads exteriör begränsas av myndigheter, eftersom vissa enheter inte har någon utsidesmodul, utan all teknik sitter inbyggd i aggregatet. Systemet består av en enda kompakt enhet som fördelar luft till olika rum, levererar värme och kyla och reglerar fukt- och CO2-halt. Det integrerade men kompakta systemet är enkelt att installera. Arbetet kan utföras av en installatör.

Videopresentation

Fungerar på sommaren och vintern

HP
Greenair HP på vintern
HP
Greenair HP i sommar

Modeller

P05 010 0002  Pelican eco PRO greenair HP
P05 210 0002  Pelican HP eAir
P06 012 0002  Pegasos eco PRO greenair HP
P06 212 0002  Pegasos HP eAir
P06 212 0003  Pegasos HP Aqua
P12 202 0002  Pallas HP
P12 202 0003  Pallas HP Aqua
P12 202 0004  Pallas HP Aqua KIW