Finland Sverige Storbritannien Irland Tyskland Österrike Schweiz Ryssland Frankrike Estland Norge Polen

Pandion


Aggregat information: Enervent Pandion
KanalanslutningarØ 160 mm
Bredd785 mm
Höjd895 mm
Djup543 mm
Vikt90 kg
Installation i taket, på väggen eller på golvet
Broschyrer:
Måttbilder:
Servicevideor:
Max luftmängd:-140 / +140 l/s(frånluft/tilluftflöde)
Bostadsvolym:~ 0 - 775 m³

Pandion är ett ventilationsaggregat för flerfamiljshus, radhus och villor. Monteringsklart för installation i ett varmt (över +5°C) utrymme.

Allmänt

Pandion är ett ventilationsaggregat med toppanslutningar, vars värmeåtervinning åstadkoms med roterande värmeväxlare. Tack vare effektiv värmeåtervinning rekommenderas användning av elektrisk tilläggsvärme, men Pandion fås även med vattenburen tilläggsvärme. Vid leverans av aggregat med vattenburen tilläggsvärme följer även ventil och ställdon med. Servicevänlighet har uppnåtts med utdragbara komponenter.

Monteringssätt

Enervent Pandion lämpar sig för både golv- och väggmontage. För golvmontage levereras ställbara fötter som tilläggsutrustning.

Takfastsättningssystemet CLICK

Enervent Click

Fördelarna med takfastsättningssystemet CLICK:

 • Betydligt snabbare och enklare installation
 • Samma aggregatstomme för tak- och väggmonteringsmodeller - inga missförstånd vid beställning
 • Kanalsystemet är inte i direkt kontakt men aggregatstommen
 • Luftläckage i kanalanslutningarna bortfaller
 • Köldbryggan bryts
 • Fortplantning av stomljud i kanalen minskar

Automatik alternativ

MD-automatik

Nytt intelligent styr med pekskärm för lätt kontroll av ett avancerat ventilationssystem.

 • Trådlös pekskärm
 • Tydlig situationsstyrning - Hemma, Borta, Forcering, Dämpad, Energisparläge.
 • Fjärrkontrollmöjlighet med Enervent cloud tjänst
 • Datainsamling - Trendgrafer samt möjlighet att exportera till Excel via USB.
 • Set-up Wizard - installationsprogram, tydlig guide installatörer som punkt för punkt går igenom installationen.
 • Styrning enligt fukt och koldioxid
 • Valbar typ av temperatur reglering

EDA-automatik

 • Användarvänligt digitalt styrsystem
 • Bl.a. Fläkthastigheter och temperaturreglering som snabbval
 • Steglös reglering av VVX samt möjlighet till återvinnig av kyla
 • Reglering av värme och kyla
 • Veckour och kalender
 • Stöder både växel- och likströmsfläktar
 • Med Freeway -bus adaptern är fjärrstyrning möjlig

EC-automatik

 • Digital styrning
 • Fyra fläkthastigheter
 • Övertrycksfunktion ingår (tryckknapp tilläggsutrustning)
 • Endast elektrisk eftervärme möjlig
 • Styrning av kyla ingår inte

Modeller

P07 009 0031  Pandion eco EC click
P07 009 0032  Pandion eco ECE click
P07 109 0032  Pandion eco EDE click
P07 109 0033  Pandion eco EDE-CG click
P07 109 0036  Pandion eco EDW click
P07 109 0037  Pandion eco EDW-CG click
P07 109 0021  Pandion eco EDX-E click
P07 209 0012  Pandion MDE click
P07 209 0013  Pandion MDE-CG click
P07 209 0016  Pandion MDW click
P07 209 0017  Pandion MDW-CG click
P07 209 0021  Pandion MDX-E click
P07 209 0018  Pandion CG-W
P07 219 0010  Pandion TCG
P07 219 0011  Pandion TCG-E
P07 219 0012  Pandion TCG-W