Finland Sverige Storbritannia Irland Tyskland Østerrike Sveits Russland Frankrike Estland Norge Polen

Pingvin


Aggregat informasjon: Exvent Pingvin
KanalanslutningerØ 160 mm
Bredde580 mm
Høyde537 mm
Dybde500 mm
Vekt50 kg
Montering på veggen eller i taket
Brosjyrer:
Målskisse:
Servicevideoer:
Maks luftmengde:-342 / +313 m³/h(fraluft/tilluftmengde)
Boligens volum:~ 0 - 526 m³

Exvent Pingvin aggregatet er blitt laget siden 1995. Dette er et av Nordens mest solgte aggregat for bolig med roterende varmeveksler.

Takfastsättningssystemet CLICK

Exvent Click

Fördelarna med takfastsättningssystemet CLICK:

 • Betydligt snabbare och enklare installation
 • Samma aggregatstomme för tak- och väggmonteringsmodeller - inga missförstånd vid beställning
 • Kanalsystemet är inte i direkt kontakt men aggregatstommen
 • Luftläckage i kanalanslutningarna bortfaller
 • Köldbryggan bryts
 • Fortplantning av stomljud i kanalen minskar

Venstre- og høyrehåndsversjoner

Pingvin-ventilasjonsaggregatet produseres både i høyre- og venstrehåndsversjon.

Automatikk alternativ

MD-automatikk

En ny og smart styreenhet med berøringsskjerm for avansert og enkel styring av ventilasjonssystemet.

 • Trådløs berøringsskjerm
 • Tydelig situasjonsstyring – Hjemme, Borte, Peis, Høy effekt, Stille, Energisparing
 • Fjernstyring via Enervent-skytjenesten
 • Trendskjemaer, overføring av data til Excel via USB-porten
 • Set-up Wizard – et program som veileder installatøren frem punkt for punkt i installeringen
 • Fuktighets- og karbondioksidstyring
 • Valgfri temperaturreguleringsmåte

EDA-automatikk

 • Brukervennlig digitalt styresystem
 • Bl.a. viftehastigheter og temperatur regulering som hurtigvalg
 • Trinnløs regulering av varmegjenvinner og mulighet for kjøle gjenvinning
 • Regulering av varme og kjøling
 • Ukeur og kalender
 • Støtter alle viftetyper
 • Ekstern administrasjon mulig med det Freeway Gateway

EC-automatikk

 • Digital styring
 • Fire viftehastigheter
 • Overtrykksfunksjon er inkludert (trykknapp er tilleggsutstyr)
 • Kun elektrisk ettervarme er mulig
 • Automatikk for styring av kjøling er ikke inkludert

Modeller

P01 011 0031  Pingvin eco EC click høyre
P01 011 0031V  Pingvin eco EC click venstre
P01 011 0032  Pingvin eco ECE click høyre
P01 011 0032V  Pingvin eco ECE click venstre
P01 111 0031  Pingvin eco ED click høyre
P01 111 0031V  Pingvin eco ED click venstre
P01 111 0032  Pingvin eco EDE click høyre
P01 111 0032V  Pingvin eco EDE click venstre
P01 111 0033  Pingvin eco EDE-CG click høyre
P01 111 0033V  Pingvin eco EDE-CG click venstre
P01 111 0036  Pingvin eco EDW click høyre
P01 111 0036V  Pingvin eco EDW click venstre
P01 111 0037  Pingvin eco EDW-CG click høyre
P01 111 0037V  Pingvin eco EDW-CG click venstre
P01 111 0011  Pingvin eco EDX-E click høyre
P01 211 0001  Pingvin MD click høyre
P01 211 0001V  Pingvin MD click venstre
P01 211 0002  Pingvin MDE click høyre
P01 211 0002V  Pingvin MDE click venstre
P01 211 0003  Pingvin MDE-CG click høyre
P01 211 0003V  Pingvin MDE-CG click venstre
P01 211 0006  Pingvin MDW click høyre
P01 211 0006V  Pingvin MDW click venstre
P01 211 0007  Pingvin MDW-CG click høyre
P01 211 0007V  Pingvin MDW-CG click venstre