Finland Sverige Storbritannien Irland Tyskland Österrike Schweiz Ryssland Frankrike Estland Norge Polen

Pingvin


Aggregat information: Enervent Pingvin
KanalanslutningarØ 160 mm
Bredd580 mm
Höjd537 mm
Djup500 mm
Vikt50 kg
Installation på en vägg eller i taket
Broschyrer:
Måttbilder:
Servicevideor:
Max luftmängd:-95 / +87 l/s(frånluft/tilluftflöde)
Bostadsvolym:~ 0 - 526 m³

Enervent Pingvin aggregat har tillverkats sedan 1995. Det är Finlands mest sålda småhusaggregat med roterande värmeväxlare.

Takfastsättningssystemet CLICK

Enervent Click

Fördelarna med takfastsättningssystemet CLICK:

 • Betydligt snabbare och enklare installation
 • Samma aggregatstomme för tak- och väggmonteringsmodeller - inga missförstånd vid beställning
 • Kanalsystemet är inte i direkt kontakt men aggregatstommen
 • Luftläckage i kanalanslutningarna bortfaller
 • Köldbryggan bryts
 • Fortplantning av stomljud i kanalen minskar

Utförande

Pingvin-ventilationsaggregaten tillverkas i både höger och vänster utförade.

Automatik alternativ

MD-automatik

Nytt intelligent styr med pekskärm för lätt kontroll av ett avancerat ventilationssystem.

 • Trådlös pekskärm
 • Tydlig situationsstyrning - Hemma, Borta, Forcering, Dämpad, Energisparläge.
 • Fjärrkontrollmöjlighet med Enervent cloud tjänst
 • Datainsamling - Trendgrafer samt möjlighet att exportera till Excel via USB.
 • Set-up Wizard - installationsprogram, tydlig guide installatörer som punkt för punkt går igenom installationen.
 • Styrning enligt fukt och koldioxid
 • Valbar typ av temperatur reglering

EDA-automatik

 • Användarvänligt digitalt styrsystem
 • Bl.a. Fläkthastigheter och temperaturreglering som snabbval
 • Steglös reglering av VVX samt möjlighet till återvinnig av kyla
 • Reglering av värme och kyla
 • Veckour och kalender
 • Stöder både växel- och likströmsfläktar
 • Med Freeway -bus adaptern är fjärrstyrning möjlig

EC-automatik

 • Digital styrning
 • Fyra fläkthastigheter
 • Övertrycksfunktion ingår (tryckknapp tilläggsutrustning)
 • Endast elektrisk eftervärme möjlig
 • Styrning av kyla ingår inte

Modeller

P01 011 0031  Pingvin eco EC click höger
P01 011 0031V  Pingvin eco EC click vänster
P01 011 0032  Pingvin eco ECE click höger
P01 011 0032V  Pingvin eco ECE click vänster
P01 111 0031  Pingvin eco ED click höger
P01 111 0031V  Pingvin eco ED click vänster
P01 111 0032  Pingvin eco EDE click höger
P01 111 0032V  Pingvin eco EDE click vänster
P01 111 0033  Pingvin eco EDE-CG click höger
P01 111 0033V  Pingvin eco EDE-CG click vänster
P01 111 0036  Pingvin eco EDW click höger
P01 111 0036V  Pingvin eco EDW click vänster
P01 111 0037  Pingvin eco EDW-CG click höger
P01 111 0037V  Pingvin eco EDW-CG click vänster
P01 111 0011  Pingvin eco EDX-E click höger
P01 211 0001  Pingvin MD click höger
P01 211 0001V  Pingvin MD click vänster
P01 211 0002  Pingvin MDE click höger
P01 211 0002V  Pingvin MDE click vänster
P01 211 0003  Pingvin MDE-CG click höger
P01 211 0003V  Pingvin MDE-CG click vänster
P01 211 0006  Pingvin MDW click höger
P01 211 0006V  Pingvin MDW click vänster
P01 211 0007  Pingvin MDW-CG click höger
P01 211 0007V  Pingvin MDW-CG click vänster