Finland Sverige Storbritannien Irland Tyskland Österrike Schweiz Ryssland Frankrike Estland Norge Polen

Piccolo

Piccolo ON

Allmänt

Enervent Piccolo är speciellt anpassat för placering ovan spis i lägenheter, bostäder och lokaler. Aggregatet är komplett med automatik som sköter drift av fl äktarna, rotorn och eftervärmen. Önskad fl äkthastighet väljs direkt på spiskåpan.

Enervent Piccolo är försett med en automatisk avfrostningsfunktion av värmeväxlaren med möjlighet att ansluta ett kondensavlopp. All luft från spiskåpan leds förbi värmeväxlaren. Vi rekommenderar därför att en separat frånluftsventil monteras i köket för att man skall erhålla återvinning.

Installation

Enervent Piccolo finns för valbar placering, antingen externt t.ex. i tvättstuga eller i kök ovan spis med påmonterad integreringsskiva och spiskåpa. Väljer man extern montering i exempelvis tvättstuga är det möjligt att ansluta spiskåpa direkt till en separat stos på aggregatet och all styrning av aggregatet sköts även då från spiskåpan.

Monteringsalternativ

Piccolo ON Piccolo OFF Liggolo Piccolo

Fördelar

  • Hög temperaturverkningsgrad och energieffektiv med roterande värmeväxlare
  • Fyra (4) hastigheter som väljs från spiskåpan
  • Inbyggt 800 W elektriskt eftervärmebatteri
  • Tillverkas i både höger och vänster utförade

Modeller

P09 001 0012  Piccolo ON eco ECE höger
P09 001 0012V  Piccolo ON eco ECE vänster
P09 001 0013  Piccolo OFF eco ECE höger
P09 001 0013V  Piccolo OFF eco ECE vänster
P09 002 0013  Liggolo eco ECE höger
P09 002 0013V  Liggolo eco ECE vänster