Finland Sverige Storbritannien Irland Tyskland Österrike Schweiz Ryssland Frankrike Estland Norge Polen

Det nya EDX-systemet är en kombination av energiåtervinning och värmepump

Enervent greenair EDX

Greenair EDX är en kombination av den effektivaste mekaniska energiåtervinningen dvs. en roterande värmeväxlare och en inverterstyrd luft/luft värmepump. Ivårt urval finns Greenair EDX-system i olika storlekar. Bland dem finner du en lösning som passar dig.

Med EDX får du effektiv kylning samt återvinning av kyla

EDX
EDX på vintern
EDX
EDX på sommaren

Med värmepumpens steglösa inverterstyrning kan du behändigt reglera din bostads innelufttemperatur. Luft av god kvalitet fördelas jämnt och ljudlöst i alla rum utmed ventilationskanalerna och inga fula och ljudliga innefläktenheter behövs. I de varierande nordiska förhållandena är kvaliteten av inneluften speciellt viktig med tanke på välmåendet. På vintern är inneluften ofta för torr och på sommaren för varm. På vintern återvinner EDXsystemet fukt ur frånluften, varvid inneluftens fuktighet hålls på en hälsosam nivå, förutom att energiåtervinningen effektiveras . Under heta sommardagar möjliggör EDX-systemet en effektiv kylning av tilluften.

Greenair EDX fungerar också som tilläggs värmekälla

Du kan installera greenair EDX-systemet i ett nybygge eller ett ROT objekt. Den mest energiekonomiska lösningen erhålls då systemet används i lågenergi- eller passivhus. Samtliga greenair EDXsystem har likströmskompressor och i enheterna används kylmedel R410A för maximering av energiekonomin.

Uppvärmning av tilluften

På vintern sker energiåtervinningen i ventilationen med den roterande värmeväxlaren som återvinner upp till 80 % av frånluftens värme. Samma teknik håller dessutom inneluftens fukthalt på en hälsosam nivå eftersom fukt som innehåller energi återvinns på vintern. Behovet av tilläggsvärme fylls med en effektiv luft/luft värmepump och med den kan en del av husets uppvärmninsgbehov skötas energieffektivt.

Kylning av tilluften

Under heta sommardagar kyls tilluften energieffektivt och sprids jämnt i hela byggnaden via ventilationskanalerna. Den roterande värmeväxlaren återvinner kyla och utnyttjar nattkylan.

Läs mera

Enervent EDX - tekniska uppgifter

Min Max
Aggregat Kompressor Luftflöde [l/s] Uppvärmning [kW] Kylning [kW] Luftflöde [l/s] Uppvärmning [kW] Kylning [kW]
Pingvin eco EDX-ECOMP 1 601,41,3 821,81,6
Pandion eco EDX-ECOMP 1 801,81,6 1402,62,5
Pelican eco EDX-ECOMP 1 1002,42,3 1503,23,0
Pegasos eco EDX-ECOMP 2 1503,83,5 3205,35,6
COMP 3 (opt) 1503,83,5 3206,25,8
Pegasos eco XL EDX-ECOMP 3 2005,04,5 3506,26,7
COMP 4 (opt) 2005,04,5 3506,26,7
LTR-3 eco EDX-ECOMP 1 601,41,3 982,01,9
LTR-6 eco EDX-ECOMP 1 1002,72,5 2003,64,0
LTR-7 eco EDX-ECOMP 2 1503,83,5 3305,35,6
COMP 3 (opt) 1503,83,5 3306,25,9
LTR-7 eco XL EDX-ECOMP 3 2005,04,5 3706,26,7
COMP 4 (opt) 2005,04,5 3707,76,9

Modeller

P01 111 0011  Pingvin eco EDX-E click höger
P07 109 0021  Pandion eco EDX-E click
P07 209 0021  Pandion MDX-E click
P05 111 0011  Pelican eco EDX-E
P05 211 0011  Pelican MDX-E
P06 111 0012  Pegasos eco EDX-E
P06 111 0112  Pegasos eco XL EDX-E
P06 211 0012  Pegasos MDX-E
P06 211 0112  Pegasos XL MDX-E
P06 115 0009  Pegasos TwinTropic X-E
P06 115 0008  Pegasos TwinTropic X
P12 201 0010  Pallas MDX-E
P02 112 0011  LTR-3 eco EDX-E
P02 212 0011  LTR-3 MDX-E
P142010008  LTR-4 MDX-E
P03 111 0011  LTR-6 190 eco EDX-E
P03 211 0011  LTR-6 MDX-E
P04 111 0011  LTR-7 eco EDX-E
P04 111 0111  LTR-7 eco XL EDX-E
P04 211 0011  LTR-7 MDX-E
P04 211 0111  LTR-7 XL MDX-E