Soome Rootsi Suurbritannia Iirimaa Saksamaa Austria Šveits Venemaa Prantsusmaa Eesti Norra Poola

Teadmisi maasoojusest

CG
Töökirjeldus

Maasoojus on maas leiduv odav soojusallikas, mis on eriti stabiilne läbi kogu aasta. Mida sügavamalel puurida, seda kõrgem ja ühtlasem temperatuur saavutatakse. Maasoojuse kasutamine on turvaline, kindel ja keskkonnasõbralik kütmismeetod.

Töökirjeldus

Maakontuuris tsirkuleeriv vedelik suunatakse maasoojuspumpa. Maasoojuspumbas temperatuur tõuseb ning kogutud soojusenergia juhitakse maja küttesüsteemi. Jahtunud vedelik juhitakse seejärel tagasi maakontuuri uuesti soojust koguma.

Maakylmä

Ehitistes, milles on maasoojuspump, võib kasutada jahedat maakontuuri vedelikku maja sissepuhkeõhu jahutamiseks. Kõige efektiivsem tulemus saavutatakse puurkaevu paigaldatud vertikaalses kontuuris tsirkuleeriva vedelikuga.

Enervent Cooling Geo-automaatika

Kõigis Enervent EDA mudeli ventilatsiooniseadmetes võib kasutada Cooling Geo (CG) juhtimisautomaatikat. Süsteemivariante on kolm:

Variant 1:

Jahutuspatarei võimsust reguleeritakse tsirkuleeriva vedeliku voolu muutes. TÄHELEPANU! Seda süsteemi kasutades tuleb sobivus välja selgitada koos soojuspumba tarnijaga! Automaatikasüsteemis on maasoojuspumba vedelikupumba käivitamiseks vajalik relee ja jahutamiseks vajalik 3-tee ventiil ning tööseade.Temperatuuri reguleeritakse ventilatsiooniseadme oma EDA-juhtimisautomaatikaga. Maakontuuri maast tulevale torule paigaldatakse 3-tee ventiil/tööseade, mis juhib vedeliku volu jahutuspatareisse vastavalt jahutamisvajadusele.

Variant 2

Jahutuspatarei võimsust reguleeritakse tsirkuleeriva vedeliku voolu muutes. Automaatikasüsteemis on maasoojuspumba vedelikupumba käivitamiseks vajalik relee ja jahutamiseks vajalik 3-tee ventiil ning tööseade. Temperatuuri reguleeritakse ventilatsiooniseadme oma EDA-juhtimisautomaatikaga. Maakontuuri vedelikupumpa ei käivitata ventilatsiooniseadme jahutamiseks. Ventilatsiooni jahutuspatarei lähedusse ehitatakse oma pumbagrupp, mis paneb maakontuuri jaheda vedeliku tsirkuleerima.

Variant 3:

Jahutuspatarei võimsust reguleeritakse vedeliku temperatuuri muutes. Ventilatsiooniseadme tagasivoolutoru ühendatakse maakontuuri tagasivooluringi. Automaatikasüsteemis on ventilatsiooniseadme jahutuspatarei tsirkulatsioonivee pumba käivitamiseks vajalik relee ja jahutuseks ettenähtud 3-tee ventiil ja tööseade. Temperatuuri reguleeritakse ventilatsiooniseadme oma EDA-automaatikaga. Maakontuuri vedelikupumpa ei käivitata ventilatsiooniseadme jahutamiseks. Ventilatsiooni jahutuspatarei lähedusse ehitatakse oma pumbagrupp, mis paneb maakontuuri jaheda vedeliku tsirkuleerima.


Mudelid ja alghinnad

P01 111 0033  Pingvin eco EDE-CG click parem
P01 111 0033V  Pingvin eco EDE-CG click vasak
P01 111 0037  Pingvin eco EDW-CG click parem
P01 111 0037V  Pingvin eco EDW-CG click vasak
P01 211 0003  Pingvin MDE-CG click parem
P01 211 0003V  Pingvin MDE-CG click vasak
P01 211 0007  Pingvin MDW-CG click parem
P01 211 0007V  Pingvin MDW-CG click vasak
P10 103 0002  Pingvin XL eco EDE-CG parem
P10 103 0002V  Pingvin XL eco EDE-CG vasak
P10 104 0002  Pingvin XL eco EDW-CG parem
P10 104 0002V  Pingvin XL eco EDW-CG vasak
P10 103 0002V  Pingvin XL MDE-CG vasak
P10 104 0002  Pingvin XL MDW-CG parem
P10 104 0002V  Pingvin XL MDW-CG vasak
P07 109 0033  Pandion eco EDE-CG click
P07 109 0037  Pandion eco EDW-CG click
P07 209 0013  Pandion MDE-CG click
P07 209 0017  Pandion MDW-CG click
P07 209 0018  Pandion CG-W
P05 111 0003  Pelican eco EDE-CG
P05 111 0007  Pelican eco EDW-CG
P05 211 0003  Pelican MDE-CG
P05 211 0007  Pelican MDW-CG
  Pelican CG-W
P06 111 0003  Pegasos eco EDE-CG
P06 111 0007  Pegasos eco EDW-CG
P06 111 0103  Pegasos eco XL EDE-CG
P06 111 0107  Pegasos eco XL EDW-CG
P06 211 0003  Pegasos MDE-CG
P06 211 0007  Pegasos MDW-CG
P06 211 0103  Pegasos XL MDE-CG
P06 211 0107  Pegasos XL MDW-CG
P06 211 0008  Pegasos CG-W
  Pegasos XL CG-W
P12 201 0003  Pallas MDE-CG
P12 201 0007  Pallas MDW-CG
P12 201 0007  Pallas CG-W
P02 112 0003  LTR-3 eco EDE-CG
P02 112 0007  LTR-3 eco EDW-CG
P02 212 0003  LTR-3 MDE-CG
P02 212 0007  LTR-3 MDW-CG
P142010003  LTR-4 MDE-CG
P142010007  LTR-4 MDW-CG
P142010008  LTR-4 MDCG-W
P03 111 0003  LTR-6 190 eco EDE-CG
P03 111 0007  LTR-6 190 eco EDW-CG
P03 211 0003  LTR-6 MDE-CG
P03 211 0007  LTR-6 MDW-CG
P04 111 0003  LTR-7 eco EDE-CG
P04 111 0007  LTR-7 eco EDW-CG
P04 111 0103  LTR-7 eco XL EDE-CG
P04 111 0107  LTR-7 eco XL EDW-CG
P04 211 0003  LTR-7 MDE-CG
P04 211 0007  LTR-7 MDW-CG
P04 211 0103  LTR-7 XL MDE-CG
P04 211 0107  LTR-7 XL MDW-CG