Finland Sverige Storbritannien Irland Tyskland Österrike Schweiz Ryssland Frankrike Estland Norge Polen

Fakta om bergskyla

CG
Funktion

Nere i vår berggrund finns en kostnadsfri värmekälla med mycket jämn temperatur året om. Ju djupare man borrar, desto högre och jämnare temperatur. Bergvärme är en trygg, säker och miljövänlig uppvärmningsteknik.

Funktion

Köldbäraren (vätskan i systemet) pumpas upp i slangar från brunnen och transporteras till värmepumpen. Där höjs temperaturen och den uppsamlade värmeenergin överförs till husets värmesystem. Den i värmepumpen avkylda köldbäraren leds tillbaka till slangen, för att dra till sig ny värme från borrhålet.

Bergskyla

Vid tillämning av bergvärme och jordvärmepump kan man sommartid använda den svala vätskan som cirkulerar i jordkretsen, för att kyla tilluften som blåser in i huset.

Enervent Cooling Geo -automatiken

CG- (Cooling Geo) automatik kan användas i alla Enervent EDA-aggregat. Det finns tre olika installationsalternativ

Alternativ 1:

Man reglerar kylbatteriets effekt genom att ändra på köldbärarens flöde. OBS! Man bör kolla med värmepumpstillverkaren om alternativet lämpar sig. Automatiken innehåller det relä som behövs för att starta jordkretspumpen samt den 3-vägs ventil (Termomix D32S) och det ventilställdon (Belimo NRYD24-SR-W + installationsserie MS-NRE) som behövs för kylningen. Reglering av temperaturen sker med aggregatets EDA-automatik.

Alternativ 2:

Man reglerar kylbatteriets effekt genom att ändra på köldbärarens flöde. Automatiken innehåller det relä som behövs för att starta ventilationsaggregatets cirkulationsvattenpump samt den 3-vägs ventil (Belimo R3..) och det ventilställdon (Belimo TR24-SR) som behövs för kylningen. Reglering av temperaturen sker med aggregatets EDA-automatik. Jordkretspumpen startas inte för kylning av ventilationsaggregatet.

Alternativ 3:

Man reglerar kylbatteriets effekt genom att ändra på köldbärarens temperatur. Kylbatteriets returledning ansluts till jordkretsens returledning. Automatiken innehåller det relä som behövs för att starta ventilationsaggregatets cirkulationsvattenpump samt den 3-vägs ventil (Belimo R3..) och det ventilställdon (Belimo TR24-SR) som behövs för kylningen. Reglering av temperaturen sker med aggregatets EDA-automatik. Jordkretspumpen startas inte för kylning av ventilationsaggregatet.


Modeller

P01 111 0033  Pingvin eco EDE-CG click höger
P01 111 0033V  Pingvin eco EDE-CG click vänster
P01 111 0037  Pingvin eco EDW-CG click höger
P01 111 0037V  Pingvin eco EDW-CG click vänster
P01 211 0003  Pingvin MDE-CG click höger
P01 211 0003V  Pingvin MDE-CG click vänster
P01 211 0007  Pingvin MDW-CG click höger
P01 211 0007V  Pingvin MDW-CG click vänster
P10 103 0002  Pingvin XL eco EDE-CG höger
P10 103 0002V  Pingvin XL eco EDE-CG vänster
P10 104 0002  Pingvin XL eco EDW-CG höger
P10 104 0002V  Pingvin XL eco EDW-CG vänster
P10 103 0002V  Pingvin XL MDE-CG vänster
P10 104 0002  Pingvin XL MDW-CG höger
P10 104 0002V  Pingvin XL MDW-CG vänster
P07 109 0033  Pandion eco EDE-CG click
P07 109 0037  Pandion eco EDW-CG click
P07 209 0013  Pandion MDE-CG click
P07 209 0017  Pandion MDW-CG click
P07 209 0018  Pandion CG-W
P05 111 0003  Pelican eco EDE-CG
P05 111 0007  Pelican eco EDW-CG
P05 211 0003  Pelican MDE-CG
P05 211 0007  Pelican MDW-CG
  Pelican CG-W
P06 111 0003  Pegasos eco EDE-CG
P06 111 0007  Pegasos eco EDW-CG
P06 111 0103  Pegasos eco XL EDE-CG
P06 111 0107  Pegasos eco XL EDW-CG
P06 211 0003  Pegasos MDE-CG
P06 211 0007  Pegasos MDW-CG
P06 211 0103  Pegasos XL MDE-CG
P06 211 0107  Pegasos XL MDW-CG
P06 211 0008  Pegasos CG-W
  Pegasos XL CG-W
P12 201 0003  Pallas MDE-CG
P12 201 0007  Pallas MDW-CG
P12 201 0007  Pallas CG-W
P02 112 0003  LTR-3 eco EDE-CG
P02 112 0007  LTR-3 eco EDW-CG
P02 212 0003  LTR-3 MDE-CG
P02 212 0007  LTR-3 MDW-CG
P142010003  LTR-4 MDE-CG
P142010007  LTR-4 MDW-CG
P142010008  LTR-4 MDCG-W
P03 111 0003  LTR-6 190 eco EDE-CG
P03 111 0007  LTR-6 190 eco EDW-CG
P03 211 0003  LTR-6 MDE-CG
P03 211 0007  LTR-6 MDW-CG
P04 111 0003  LTR-7 eco EDE-CG
P04 111 0007  LTR-7 eco EDW-CG
P04 111 0103  LTR-7 eco XL EDE-CG
P04 111 0107  LTR-7 eco XL EDW-CG
P04 211 0003  LTR-7 MDE-CG
P04 211 0007  LTR-7 MDW-CG
P04 211 0103  LTR-7 XL MDE-CG
P04 211 0107  LTR-7 XL MDW-CG