Finland Sverige Storbritannien Irland Tyskland Österrike Schweiz Ryssland Frankrike Estland Norge Polen

Ensto Enervent – en pionjär inom energieffektiv ventilation


Combinent
Oy Enervent Ab
Powered by Ensto Enervent
Ensto Enervent
Ensto Enervent
Ensto Enervent
Ensto Enervent
Ensto Enervent

Det lilla Borgåbolaget Oy Combinent Ab påbörjade tillverkningen av ventilationsaggregat för mer än 30 år sedan. Redan från början var företagets verksamhetsfilosofi att finna en teknologi, som garanterar en bättre energiverkningsgrad än de traditionella värmeåtervinningsmetoder som konkurrenterna använde. Den första aggregatlösningen minskade märkbart på slöseriet av naturresurser och energi, vilket blev grunden för Enervents verksamhet. Företagets namn ändrade från Oy Combinent Ventilation Ab till Enervent Oy Ab år 2001. Det nya namnet beskriver bättre företagets verksamhet; effektiv ventilation höjer välmående och marknadens högsta värmeåtervinningsverkningsgrad är en självklarhet för bolaget.

Företagets anställda är omsorgsfullt utvalda för att säkerställa att företagets produkter skall kunna tillverkas med framgång. Personalen är kunnig, flexibel och har en positiv anda och det har varit grunden för företagets framgång från första början.

En idé om dagen och stark tro på sitt eget kunnande

En ny tid stundade då Enervent böt om till den roterande värmeväxlaren. Enervent var det första företaget på den finska marknaden som placerade den överlägset effektiva roterande värmeväxlaren i ventilationsaggregat för småhus. Den visionära företagaren Robert Hägg var redo att göra den stora satsningen det krävdes för att börja tillverka egna värmeväxlare. Det fanns ändå många hinder på vägen innan marknaden kunde intas. Konkurrenterna såg inte med blida ögon på det nya företaget som gick sina egna vägar. Man var tvungen att grunda egna distributionskanaler. I och med den egna roterande värmeväxlaren ökade företagets export rejält och företagets årliga tillväxt var många gånger större än på branschen i övrigt, både i hemlandet och utomlands. På grund av den häftiga tillväxten har Enervent flyttat många gånger för att produktionslokalerna har blivit för små för det växande företaget. Det har även stundom varit svårt att hitta högklassig arbetskraft. Tack och lov har nya teammedlemmar ändå alltid funnits och de bidrar nu med positiva tilläggsresurser.

Ensto Enervent förblir en föregångare på branschen även i framtiden

År 2009 fogades Enervent till Ensto med ett företagsköp. Ensto formar nu en helhet av uppvärmning, ventilation och styrutrustning som framhäver energieffektivitet och hållbar utveckling. Som teknologisk föregångare ar Ensto Enervent gång efter gång presenterat nya lösningar som skiljer sig från konkurrenternas. Ensto Enervent har skiljt sig från konkurrenterna allt sedan valet att använda roterande värmeväxlare. Utvecklingen av egna styrsystem är ett led i den valda filosofin. Idag tar Ensto Enervent ytterligare ett steg framåt på systemintegrationens väg med sin eAir-styrpanel och sitt eAir web användargränsnitt. Produkterna HP, MDX och Aqua är bra exempel på energieffektiv uppvärmning och kylning, som stödsystem i vanliga hus eller som huvudsaklig värmekälla i lågenergihus. Att företaget påbörjade dessa utvecklingsprojekt bevisar att innovationsförmågan inte har försvunnit i och med tillväxten, utan produktnyheter föds fortfarande. I en jämförelse med 10 000 europeiska industriföretag placerade sig Ensto Enervents innovationsförmåga bland de bästa 5 % med fem av sex kriterier.