Suomi Ruotsi Iso-Britannia Irlanti Saksa Itävalta Sveitsi Venäjä Ranska Viro Norja Puola

Ensto Enervent – energiatehokkaan ilmanvaihdon edelläkävijä

Combinent
Oy Enervent Ab
Powered by Ensto Enervent
Ensto Enervent
Ensto Enervent
Ensto Enervent
Ensto Enervent
Ensto Enervent

Pieni porvoolaisyritys Oy Combinent Ab aloitti ilmanvaihtolaitteiden valmistuksen yli 30 vuotta sitten. Toimintafilosofiana oli alusta asti löytää teknologia, joka takaisi kilpailijoiden käyttämää perinteistä lämmön talteenottoa paremman energiahyötysuhteen. Jo ensimmäinen laiteratkaisu vähensi oleellisesti luonnonvarojen ja energian tuhlausta, mikä on aina ollut Enerventin toiminnan perusta. Yhtiön nimi muuttui Oy Combinent Ventilation Ab:sta Enervent Oy Ab:ksi vuonna 2001. Uusi nimi kuvaa napakammin yhtiön toimintaa; tehokas ilmanvaihto edistää hyvinvointia ja markkinoiden tehokkain lämmön talteenotto on itsestäänselvyys yhtiölle. Yhtiö on huolella valinnut henkilökuntansa, jotta näiden lähtökohtien varaan rakennettuja tuotteita voitaisiin menestyksellä valmistaa. Henkilökunta, joka on osaava, joustava ja omaa myönteisen asenteen, on vauhdittanut yhtiön kehitystä alusta asti.

Idea päivässä ja kova usko omaan osaamiseen

Uuteen aikakauteen siirryttiin, kun Enervent muutti teknologian pyörivään lämmönsiirtimen. Enervent toi ensimmäisenä Suomen markkinoille ylivoimaisen tehokkaan pyörivän lämmönsiirtimen pientalojen ilmanvaihtojärjestelmiin. Omien lämmönsiirtimien valmistuksen aloittaminen vaati suuret panostukset, joihin visionäärinen yrittäjä Robert Hägg oli valmis sijoittamaan. Kotimaassa oli kuitenkin monta estettä voitettavana ennen markkinoiden valtaamista. Kilpailijat eivät katsoneet suotuisasti omaa selkeää linjaansa seuraavaa yritystä. Oli luotava oma jakeluverkosto. Oman pyörivän lämmönsiirtimen myötä alkoi yhtiön vienti kasvaa merkittävästi ja vuosittainen yhtiön liikevaihdon kasvu oli moninkertainen alan keskimääräiseen kasvuun verrattuna, niin viennissä kuin myös kotimaassa. Kasvaessaan Enervent on muuttanut useasti, koska toimitilat ovat nopeasti jääneet pieniksi kasvavalle yritykselle. Riittävän korkeatasoisten osaajien löytäminen on toisinaan ollut haasteellista. Onneksi tähän päivään asti uusia tiimijäseniä on aina löytynyt tuomaan kaivattuja positiivisia lisäresursseja yhtiölle.

Ensto Enervent pysyy tiennäyttäjänä myös tulevaisuudessa

Loppuvuodesta 2009 Enervent liitettiin osaksi Enstoa yrityskaupalla, jossa Ensto muodosti lämmityksestä, ilmanvaihdosta ja näiden ohjaamisesta energiatehokkuutta ja kestävää kehitystä korostavan kokonaisuuden. Teknologisena tiennäyttäjänä Ensto Enervent on jatkuvasti tuonut markkinoille uusia ratkaisuja, jotka poikkeavat kilpailijoista. Tämä erottuminen alkoi energian talteenoton tehokkuudesta. Samaten omien ohjausjärjestelmien kehittäminen ilmanvaihtolaitteisiin oli jatkoa valitulle tielle. Tänä päivänä Ensto Enervent on eAir-ohjainpaneelilla ja eAir web-käyttöliittymällä jälleen astumassa pidemmälle järjestelmäintegraation tiellä. HP, MDX- ja Aqua-järjestelmät ovat tästä hyvä esimerkki edustaen energiatehokasta lämmitystä ja viilennystä, joko tukijärjestelmäksi tavallisiin rakennuksiin tai pääasialliseksi järjestelmäksi matalaenergiataloihin. Näiden kehitysprojektien aloittaminen oli osoitus siitä, että Ensto Enerventin innovaatiokyky ei kasvun myötä ole kadonnut, vaan tuoteuutuuksia on tulossa jatkossakin. Vertailussa 10 000 eurooppalaiseen teollisuusyhtiöön Ensto Enerventin innovaatioprosessi nousi viidellä kuudesta kriteeristä parhaimpaan 5 prosentin joukkoon.