Finland Sverige Storbritannia Irland Tyskland Østerrike Sveits Russland Frankrike Estland Norge Polen

Fakta om jordkjøling

CG
Funksjon

Nede i jorden finnes en kostnadsfri varmekilde med jevn temperatur året rundt. Dess dypere enn borer, desto høyere og jevnere temperatur. Jordvarme er en trygg, sikker og miljøvennlig oppvarmingsteknikk.

Funksjon

Kuldebæreren (vesken i systemet) pumpes opp i slanger fra brønnen og transporteres til varmepumpen. Der økes temperaturen og den oppsamlede varmeenergien overføres til husets varmesystem. Etter at kuldebæreren har avgitt sin energi til varmepumpen ledes væsken tilbake til slangen, for å ta til seg ny varme fra borehullet.

Jordkjøling

I anlegg med bruk av jordvarme og jordvarmepumpe, kan man på sommeren anvende den svale væsken som sirkulerer i jordkretsen for å kjøle tilluften som blåser inn i huset.

Exvent Cooling Geo -automatikk

CG- (Cooling Geo) automatikk kan brukes i alle Exvent EDA og EDA aggregat. Det finnes tre ulike installasjonsalternativ

Alternativ 1:

Man regulerer kjølebatteriets effekt gjennom å endre kuldebærerens strømning. OBS! Man bør kontrollere med produsenten av varmepumpen om alternativet egner seg. Automatikken inneholder et relé som brukes for å starte jordkretspumpen samt en 3-veis ventil (Termomix D32S) og en ventilmotor (Belimo NRYD24-SR-W + installasjonsserie MS-NRE) som behøves for kjølingen. Regulering av temperaturen skjer med aggregatets EDA / EDA-automatikk.

Alternativ 2:

Man regulerer kjølebatteriets effekt gjennom å endre kuldebærerens strømning. Automatikken inneholder et relé som brukes til å starte ventilasjonsaggregatets sirkulasjonspumpe samt en 3-veis ventil (Belimo R3..) og ventilmotor (Belimo TR24-SR) som trenges for kjølingen. Regulering av temperaturen skjer med aggregatets EDA / EDA-automatikken. Jordkretspumpen startes ikke for kjøling av ventilasjonsaggregatet.

Alternativ 3:

Man regulerer kjølebatteriets effekt gjennom å endre kuldebærerens temperatur. Kjølebatteriets returledning kobles til jordkretsens returledning. Automatikken inneholder et relé som brukes for å starte ventilasjonsaggregatets sirkulasjonspumpe samt en 3-veis ventil (Belimo R3..) og en ventilmotor (Belimo TR24-SR) som behøves for kjølingen. Regulering av temperaturen skjer med aggregatets EDA / EDA-automatikk. Jordkretspumpen startes ikke for kjøling av ventilasjonsaggregatet.