Finland Sverige Storbritannia Irland Tyskland Østerrike Sveits Russland Frankrike Estland Norge Polen

Exvent eAir - styreenhet med berøringsskjerm til ventilasjonsanlegg

Exvens nye intelligente fjernkontroll med berøringsskjerm, eAir for avansert og enkel styring av ventilasjon.

Situasjonsstyrings-logikk

Den enkle styringen med eAir er basert på brukssituasjoner, som styres visuelt på den klare og brukervennlige berøringsskjermen. Brukssituasjonene dekker alle behovene i hjemmet og er enkle å aktivere ved å trykke på symbolene på skjermen:

eAir - Hjemme eAir - Borte eAir - Høy effekt eAir - Peis
Hjemme » Ventilasjonsanlegget fungerer normalt
Borte » Ventilasjonsanlegget går med lav effekt
Høy effekt » Effektiv ventilasjon en liten stund
Overtrykk » Overtrykkfunksjon som benyttes under tenning av peis

Allsidig utvalg i tidsurfunksjoner. Luftstrømmen til innblås og avtrekk samt andre innstillinger reguleres når man tar systemet i bruk.

Med det nye Eco-energisparingsmoduset kan du redusere energiforbruket ved å tillate ventilasjonssystemet å bl.a. reagere senere på temperaturendringer. Den neste statusendringen som vil skje står alltid på hovedskjermen, og styreenheten melder alltid ifra på forhånd om neste programmerte hendelse. Trendgrafene for måleopplysningene kan man se på uke- eller dagsnivå og overføre direkte til Excel på pc-en via USB-porten. Databusstyringen opprettes enten med Ethernet eller med Modbus RTU. Fjernstyringen skjer via nettet ved hjelp av et webgrensesnitt.

Set-up Wizard-oppstartprogrammet veileder installatøren igjennom alle fasene slik at installeringen blir vellykket og riktig.

eAir Web


eAir Web demo

Serienummer: 2013000001
PIN-kode: 12345

Exvent eAir Web muliggjør kontroll og overvåking av luftbehandlingsaggregater bruker Internett.

eAir Web brukergrensesnittet har nesten alle de samme funksjonene som Exvent MD (eAir) styrepanel. Grensesnittet kan være beskyttet med et passord.

Serienummer: 2013000001
PIN-kode: 12345

Styringens viktigste egenskaper:

 • Trådløs berøringsskjerm - et enkelt intuitivt grafisk brukergrensesnitt
 • Tydelig situasjonsstyring - Hjemme, Borte, Peis, Høy effekt, Stille
 • Datainnsamling - trendskjemaer, overføring av data til Excel via USB-porten
 • Set-up Wizard-installeringsprogrammet - Et klart program som veileder installatøren frem punkt for punkt i installeringen
 • Fuktstyring - automatisk styring av utblås etter fuktighet og valgte grenseverdier. Innebygd sensor som standardutstyr
 • Karbondioksidstyring - automatisk styring av utblås etter karbondioksidmengde og valgte grenseverdier Sensorer fås som ekstrautstyr
 • Valgfri temperaturregulering - styringen standardiserer temperaturen enten i rommet eller på ut- eller innblås. Romtemperatur-sensor hører ikke med til standardutstyret.
 • Konstanttrykkregulering - sensorer hører ikke med til standardutstyret
 • Peisbryter
 • Kjølegjenvinning
 • Sommernattkjøling
 • Ukeklokke
 • 11 språk
 • Fjernstyring - "eAir Web"-nettskytjenesten
 • IP-grad - IP20
 • Skjerm - 3,5" TFT-berøringsskjerm
 • Mål (l x h x b) - 74 x 108 x 19 mm
 • Tyngde - 137 g (med batteri)

Family-seriens andre automatikkløsninger

Anleggene i Exvent Family-serien fås med tre forskjellige automatikkløsninger. Alle løsningene er digitale, og man har gått helt bort ifra analogiske styringsenheter.

EDA-automatikk

Exvents EDA-automatikk er en av markedets mest avanserte. Med hjelp av automatikkens mange egenskaper fungerer aggregatet optimalt i alle situasjoner. Styring av både elektrisk og vann varmebatteri samt alle ulike kjølealternativer er ivaretatt med denne automatikken.

EDA-automatikkens egenskaper:

 • Fuktstying
  En fuktgiver i fraluften i standard; ytterligere 2 stk givere kan kobles til.
 • Kulldioksid styring
  Effektiviserer automatisk viftene etter Kulldioksidnivået i inneluften. Grenseverdien er variabel. Givere inngår ikke i standard leveranse. To givere kan kobles til automatikken.
 • Variabel temperatur regulering
  Temperatur reguleringen vil prøve å holde rom-, fraluft- eller tilluftstemperaturen jevn.
 • Konstant trykk
 • Overtrykksstyring
 • Gjenvinning av kjøling
 • Sommarnattkjøling
 • Ukeur
 • Åtte viftehastigheter

EDA-kontrollerte enheter kan fjernstyres overvåkes og styres med Exvent Freeway nettverket gateway.


EC-automatikk

Exvent EC-automatikk er et enklere alternativ til EDA-automatikk.

EC-automatikkens egenskaper:

 • Fire viftehastigheter
  Variabel fra åtte uttak på transformatoren
 • Overtrykksfunksjon
 • Fem styrpeaneler kan kobles til ett aggregat
 • Kun elektrisk ettervarme er mulig