Finland Sverige Storbritannien Irland Tyskland Österrike Schweiz Ryssland Frankrike Estland Norge Polen

Enervent eAir – ventilationsstyr med pekskärm

Ensto Enervents nya intelligenta styrpanel eAir med pekskärm för visuell och användarvänlig kontroll av ventilationen.

Situations styr-logik

eAir lättanvändbarheten baserar sig på driftlägen, vilkas kontroll sker via en visuellt tydlig och lättanvändbar pekskärm. Driftlägen täcker hemmets alla behov och de aktiveras enkelt genom att trycka på symboler på skärmen.

eAir - Hemma eAir - Borta eAir - Forcering eAir - Övertryck
Hemma » Ventilationen är i normalt läge
Borta » Ventilationen fungerar på en lägre effekt
Forcering » En kortvarig forcerad ventilation
Övertryck » Övertrycksfunktion för antändnings tid av eldstad

Det finns även ett mångsidigt urval av tidsprogram. Till- och frånluftsflödena för brukssituationerna samt övriga inställningar görs då aggregatet tas i bruk.

Med det nya Eco-energisparläget minskar du energiförbrukningen genom att tillåta att ventilationsaggregatet bl.a. reagerar långsammare på temperaturförändringar. Det uppkommande driftläget visas i huvudskärmen och styret indikerar i förväg om nästa inprogrammerade tidsprogram. Trendkurvor av mätdata kan ses på vecko- eller dagsnivå och flyttas via USB-port rakt till Excel på en dator. Bus styrning kan göras endera via Ethernet eller Modbus RTU. Fjärrstyrning sker över nätet via ett web-användargränssnitt.

Set-up Wizard-introduktionsfunktionen hjälper installatören samt försäkrar om att alla olika inställnings skeden uppföljs samt en lyckad installation.

eAir Web


eAir web demo

Serienummer: 2013000001
PIN kod: 12345

Enervent eAir Web möjliggör styrning och övervakning av ventilationsaggregat via Internet.

I eAir Web enheten finns nästan all de egenskaper som finns i ventilationsaggregatets egen styrpanel.

Serienummer: 2013000001
PIN kod: 12345

Styrets huvudsakliga egenskaper:

 • Trådlös pekskärm med enkel intuitiv grafiskt användargränssnitt
 • Tydlig situationsstyrning - Hemma, Borta, Övertryck, Forcering, Dämpad.
 • Datainsamling - Trendgrafer samt möjlighet att exportera till Excel via USB.
 • Set-up Wizard - installationsprogram, tydlig guide installatörer som punkt för punkt går igenom installationen.
 • Fuktstyrning - styr fläktar automatiskt enligt fuktbelastning och inställda gränsvärden. En inbyggd fuktgivare som standard.
 • Koldioxidstyrning - styr fläktar automatiskt enligt inställda gränsvärden för koldioxidnivå inomhus. Givarna är tilläggsutrustning.
 • Valbar temperatur reglering - styr enligt inställt rums-, frånlufts- eller tillufts temperatur. Rumstemperatur givare är tilläggsutrustning.
 • Styr enligt konstant kanaltryck - tilläggsutrustning
 • Övertryck funktion
 • Återvinning av kyla
 • Sommarnattkyla
 • Vecko ur
 • Möjlighet att välja mellan 11 olika språk
 • Fjärrkontrollmöjlighet med eAir web cloud tjänst
 • IP klass - IP20
 • Skärm - 3,5" TFT pekskärm
 • Mått (b x h x d) - 74 x 108 x 19 mm
 • Vikt - 137 g (med batteri)

Family seriens andra automatik alternativ

Enervent Family seriens aggregat har tre olika automatikalternativ. Alla styr alternativ är digitala, analoga styr har man frångått helt.

EDA-automatik

EDA-automatiken är ett väldigt mångsidigt och lättanvänt styr utvecklat av Enervent. Med hjälp av automatikens många egenskaper kan man försäkra sig om att aggregatet fungerar optimalt i alla situationer. Styrning för både elektrisk och vattenburen eftervärme samt alla olika kylningsalternativ ingår i automatiken.

EDA-automatikens egenskaper:

 • Fuktstyrning
  En fuktgivare i frånluften i standard utförande; ytterligare 2 st givare kan läggas till.
 • Koldioxidstyrning
  Effektiverar automatiskt fläktarna enligt koldioxidhalten i inneluften. Gränsvärdet valbart. Givare ingår inte i standard leverans. Två givare kan kopplas till automatiken.
 • Valbar temperaturreglering
  Temperaturregleringen strävar till att hålla endera rums-, frånlufts- eller tilluftstemperaturen jämn.
 • Konstant tryck
 • Övertrycksstyrning
 • Återvinning av kyla
 • Sommarnattkyla
 • Veckour
 • Åtta fläkthastigheter

Aggregat med EDA-automatik kan fjärrstyras med Enervent Freeway -bus adaptern.


EC-automatik

Enervents EC-automatiken är ett enklare och förmånligare alternativ än EDA-automatiken.

EC-automatikens egenskaper:

 • Fyra fläkthastigheter
  Valbara från åtta uttag på transformatorn
 • Övertrycksfunktion
 • Fem styrpaneler kan kopplas till ett aggregat
 • Endast elektrisk eftervärme möjlig