Finland Sverige Storbritannien Irland Tyskland Österrike Schweiz Ryssland Frankrike Estland Norge Polen

Roterande värmeväxlare

Hjärtat i Enervent-ventilationsaggregaten är den roterande värmeväxlaren. Ensto Enervent Oy är den enda tillverkaren av roterande värmeväxlare i Finland och alla aggregat i Enervents Family-serie har roterande värmeväxlare.

Hög verkningsgrad

Då man önskar hög temperatur- och årsverkningsgrad av ventilationens värmeåtervinning är ett ventilationsaggregat med roterande värmeväxlare den bästa lösningen. Den roterande värmeväxlaren överför både värme och kyla samt vid köldgrader även fukt från frånluften till tilluften. Resultatet är energiekonomisk fräsch inneluft av hög kvalitet i både småhus och större fastigheter.

Funktionsprincip

Den varma frånluften flödar genom den roterande värmeväxlarens aluminiumlameller som då värmeväxlaren roterar överför frånluftens värme till uteluften och förvärmer den före den blåses in i bostaden.

Energi inbesparing

Rätta aggregatval sparar dessutom pengar. Då värmeförlusterna i småhusens fönster och mantel blir allt mindre ökar ventilationens roll i husets uppvärmningskostnader.

Uträkningen nedan visar uppvärmningskostnader förorsakade av ventilation med olika form av värmeåtervinning i ett 200 m² egnahemshus i södra Finland.

Värmeåtervinningsmetod Årlig energiförbrukning
Takfläkt (ingen värmeåtervinning) 16 600 kWh
Korsströmsplattvärmeväxlare 8 500 kWh
Motströmsplattvärmeväxlare 7 000 kWh
Roterande värmeväxlare 4 700 kWh

Mera om ämnet