Finland Sverige Storbritannia Irland Tyskland Østerrike Sveits Russland Frankrike Estland Norge Polen

Fire energieffektive ventilasjonsløsningar

Passiivitalo

Exvent tilbyr fire ulike energieffektive ventilasjons løsninger for passivhus. Avhengig av modell, kan de bli installert på loftet, på veggen eller på gulvet i alt fra leiligheter på 50 m² til hus på 800 m². For ytterligere å spare på energi kan man installere såkalte eko vifter i stedet for de vanlige viftene i aggregatet. Eko viftene er noe dyrere, men bruker bare cirka halvparten så mye energi som vanlige vifter.

Exvents modeller for passivhus:

  1. Ventilasjonsaggregater med roterende varmeveksler som utnytter varmen fra hele det elektriske systemet, varme, vann-drevne enheter, solcellepaneler, belysning eller pellets kjeler.
  2. Ventilasjonsaggregat med roterende varmeveksler kombinert med termostatstyrte vegg eller takbaserade tilluftsdon (ca 300 W) som regulerer temperaturen separat for hvert rom.
  3. Ventilasjonsaggregat med roterende varmeveksler som integreres med en jord- eller luftvarmepumpe.
  4. Ventilasjonsaggregat med en innebyggd fraluftsvarmepumpe som ytterligare effektiverer varmegjenvinningen.

Produktutviklingens adel: Perfect Greenair HP

Greenair HP

Den siste modellen er noe som Exvent stolt refererer til som "passive husets presisjonsvåpen". Aggregatet Exvent Perfect Greenair HP er resultatet av et forskningsprosjekt som begynte i 2004. Aggregatet ble lansert i starten av året og er en svært energieffektiv enhet som i samme pakke tilbyr ventilasjon, ytterligere oppvarming og kjøling. Apparatet er egnet både for nybygg og hus skal renoveres. Siden Perfect Greenair HP ikke har noen modul utenfor huset men med all teknologien innebygd i enheten, egner aggregatet seg svært godt der det ikke tillates noen synlige ytre deler.

Perfect Greenair HP tilbyr energibesparelse på lang sikt. Nedbetalingstiden kan være så kort som tre til fem år i motsetning til enheter som kombinerer oppvarming og kjøling med konvensjonelle ventilasjon utenvarmegjenvinning.

Perfect Greenair HP er ekstremt effektiv

I Perfect Greenair HP er en fraluftsvarmepumpe integrert i ventilasjons enhet, som sammen med den roterende varmeveksleren sikrer høy varmegjenvinning. Varmegjenvinningen overstiger 90% fordi systemet gjenoppretter varmen i to etapper med høy virkningsgrad. Den roterende varmeveksler begynner oppvarmingen av tilluften, hvoretter varmepumpen tar over og varmer luften ytterligere før den blåses inn i huset.

Varmepumpen bruker i sin tur fraluften som har en vedvarende og relativt høy temperatur i forhold til utendørs lufttemperatur, som varierer i form nesten konstant. Ettersom varmepumpen fungerer i kombinasjon med en roterende varmeveksler kan luften bli opp til -20 grader når den blir sendt ut. COP eller varme faktor vil derfor være høy. Koeffisienten viser hvor mye energi varmepumpen leverer i forhold til hvor mye den bruker. En faktor på 2 betyr at den gir dobbelt så mye varme som den trekker seg i form av elektrisk energi. Varmefaktor eller COP verdien på Perfect Greenair HP: regnes å være >7 når temperaturen på 0 grader.

Fraluft varmepumpen kan om ønskelig på samme måte som brukes til nedkjøling, den kjøler ned tilluften og flytter overflødig varme tilfraluften.

Den høye varmegjenvinningsgraden er også grunn til at det dannes lite kondens takket være den roterende varmeveksler. Ingen ettervarme er normalt nødvendig, selv når det er -10 grader kaldt ute.

Elektisk varme kombinert med ventilasjonssystemet

Fordelen med en ventilasjonsaggregat, kombinert med thermoststyrte tilluftsdon er evnen til å regulere temperaturen separat for hvert rom. Etter at ventilasjonsaggregatet har varmet opp tilluften sørger vegg eller takplasserte tilluftsdon utstyrt med varmeelementer for kontroll separat for hvert rom. Ventilasjonsaggregatet varmer opp luften til + 15 eller + 18 grader hvoretter tilluftsdonet sikrer at luften ytterligere varmes opp til ønsket temperatur. Donet klarer å varme opp tilluften til + 45 grader når luftmengden er 36m3/h.

Takket være tilluftsdonet unngår man trekk fordi det ikke er en situasjon hvor en enhet varmer opp luften, og en annen kjøler det. Det kombinerte system gir effektiv, nøyaktig, lydløs og økonomisk oppvarming. En effektiv løsning er å kombinere komfort med et gulvvarme system. Bruk av energi er svært lave takket være de termostat kontrollerte tilluftsdon.

Jord- eller luftvarmepumpe kombinert med ventilasjonssystemet

Exvents ventilasjonsaggregater fungerer også glimrende sammen med jord eller luftvarmepumper. Takket være den roterende varmeveksleren er behovet for ettervarme liten, og ved behov legger det elektriske eller vann varme batteriet inn varme i kalde måneder. Exvents Cooling Geo (CG) løsning gir mulighet for "gratis" kjøling om sommeren av boliger som har fjell eller jordvarmepumpe. Ventilasjonsaggregatet bruker jordvarmepumpens såkalte "brine væske (en blanding av vann og glycol) til å avkjøle tilluften.

For passivhus, er dette et perfekt løsning etter som en varmepumpe kan redusere behovet for ekstra energi. Varmepumpen gjør nytte av energien i et materiale, for eksempel jord og flytter den inn i huset. I prinsippet er det derfor snakk om "gratis" energi. Alle varmepumper drives med strøm, men sammenlignet med en konvensjonell elektrisk kjele kan strømforbruket reduseres med 30-50%.