Finland Sverige Storbritannien Irland Tyskland Österrike Schweiz Ryssland Frankrike Estland Norge Polen

Fyra energieffektiva ventilationslösningar

Passiivitalo

Ensto Enervent erbjuder fyra olika energieffektiva ventilationslösningar för passivhus. Beroende på modell kan de installeras på vinden, på väggen eller på golvet i allt från lägenheter på 50 m² till hus på 800 m². För att ytterligare spara på energi kan man låta installera så kallade ekofläktar eller likströmsfläktar i stället för de vanliga fläktarna som ingår i aggregaten. Ekofläktarna är några hundra euro dyrare men använder bara hälften så mycket energi som vanliga fläktar.

Ensto Enervents modeller för passivhus:

  1. Ventilationsaggregat med roterande värmeväxlare som tar till vara värmen från eldrivna system, golvvärme, vattendrivna element, solfångare, belysning eller pelletspannor.
  2. Ventilationsaggregat med roterande värmeväxlare som kombineras med termostatstyrda vägg- eller takbaserade tilluftsdon (ca. 300 W) vilka reglerar temperaturen skilt för varje rum.
  3. Ventilationsaggregat med roterande värmeväxlare som integreras med en jord- eller luftvärmepump.
  4. Ventilationsaggregat med en inbyggd frånluftsvärmepump som ytterligare effektiverar värmeåtervinningen.

Produktutvecklingens adel: Greenair HP

Greenair HP

Den sistnämnda modellen är något som Ensto Enervent stolt benämner “passivhusets precisionsvapen”. Aggregatet Enervent Greenair HP är resultatet av ett forskningsprojekt som påbörjades på företaget år 2004. Aggregatet som lanserades i början av året är en synnerligen energieffektiv apparat som i samma paket erbjuder ventilation, tilläggsvärme och kylning. Apparaten lämpar sig både för nybyggen och för hus som ska renoveras. Eftersom Greenair HP inte har någon modul utanför huset utan all teknik är inbyggd i aggregatet, lämpar den sig för ombyggnader där förändringar av husets yttre begränsas av byggförordningar.

Greenair HP erbjuder energibesparing på lång sikt. Återbetalningstiden kan bli så kort som två tre år i motsats till apparater som kombinerar uppvärmning och kylning med traditionell ventilation utan energiåtervinning.

Greenair HP är exeptionellt effektiv

I Greenair HP finns en frånluftsvärmepump integrerad i ventilationsaggregatet som tillsammans med den roterande värmeväxlaren garanterar en hög värmeåtervinningsgrad. Att värmeåtervinningsgraden överstiger 90 % beror på att systemet återvinner värme i två etapper med hög förverkningsgrad. Den roterande värmeväxlaren påbörjar uppvärmningen av tilluften varefter värmepumpen tar över och värmer upp luften ytterligare innan den blåses in i huset.

Värmepumpen utnyttjar i sin tur värmen i frånluften som har en beständig och relativt hög temperatur i jämförelse med den kalla utomhusluften som temperaturmässigt varierar så gott som konstant. I och med att värmepumpen fungerar i kombination med den roterande värmeväxlaren kan frånluften vara till och med –20 grader då den den blåses ut. Värmepumpens effektivitet eller värmefaktor blir således hög. Värmefaktorn anger hur mycket energi värmepumpen avger i förhållande till vad den själv behöver för att arbeta. En faktor på 2 betyder att den ger dubbelt så mycket värmeenergi som den drar själv i form av elenergi. Värmefaktorn eller COP-värdet för Greenair HP:n räknas vara >7 då temperaturen ligger på 0 grader.

Frånluftsvärmepumpen kan på samma vis användas för nedkylning; den kyler ned tilluften och flyttar den överflödiga värmen till frånluften.

Den höga värmeåtervinningsgraden beror också på att kondensbildningen är låg tack vare den roterande värmeväxlaren. Någon förvärmare behövs inte och i princip inte heller någon tilläggsvärme, inte ens då det är –15 grader kallt ute.

Elektisk värmare kombinerad med ventilationssystemet

Fördelen med ett ventilationsaggregat kombinerat med termostatstyrda tilluftsdon är att man kan reglera temperaturen skilt för varje rum. Efter att ventilationsaggregatet värmt upp tilluften sköter vägg- eller takbaserade tilluftsdon försedda med uppvärmningsmotstånd om temperaturkontrollen skilt för varje rum. Ventilationsaggregatet värmer upp luften till + 15 eller + 18 grader varefter tilluftsdonet ser till att luften ytterligare värms upp till önskad temperatur. Donet klarar av att värma upp luften till t.o.m + 45 grader då luftflödet är 10 l/s.

Tack vare tilluftsdonet undviker man drag eftersom det aldrig uppstår en situation där en apparat värmer upp luften och en annan kyler ner den. Det kombinerade systemet möjliggör energieffektiv, noggrann, ljudlös och förmånlig uppvärmning. En annan effektiv lösning är att kombinera komfort-golvvärme med Enervents system. Energiförbrukningen blir även på så sätt synnerligen låg tack vare de termostatstyrda tilluftsdonen.

Jord- eller luftvärmepump kombinerad med ventilationssystemet

Enervents ventilationsaggregat fungerar också ypperligt ihop med jord- eller luftvärmepumpar. Tack vare den roterande värmeväxlaren är behovet av eftervärme litet och vid behov tillför aggregatets inbyggda el- eller vattenbatteri eftervärme under årets kalla månader. Enervents Cooling Geo-automatik möjliggör “gratis” nedkylning under sommaren i fastigheter som har berg- eller jordvärmepump. Ventilationsaggregatet utnyttjar jordvärmepumpens så kallade brine-vätska (en blandning av vatten och glykol) för att kyla ned tilluften.

För passivhus är detta en fullt gångbar lösning eftersom man med en värmepump betydligt kan minska på behovet av tillförd energi. Värmepumpen tillgodogör sig energin i ett material, exempelvis marken och flyttar in det i huset. I princip handlar det alltså om “gratis” energi. Alla värmepumpar drivs visserligen med el men jämfört med en konventionell elpanna kan elförbrukningen sänkas med 30-50 %.