Suomi Ruotsi Iso-Britannia Irlanti Saksa Itävalta Sveitsi Venäjä Ranska Viro Norja Puola

Neljä energiatehokasta vaihtoehtoa

Passiivitalo

Ensto Enervent tarjoaa neljää eri energiatehokasta ilmanvaihtojärjestelmää passiivitaloihin. Mallista riippuen ne voidaan asentaa ullakolle, seinään tai lattialle. Ne soveltuvat asuntoihin ja taloihin, jotka ovat kooltaan 50 ja 800 m²:n välillä. Mikäli energiaa halutaan säästää vielä lisää, järjestelmään voi asentaa tasavirtapuhaltimia, eli niin kutsuttuja ekopuhaltimia, tavallisten puhaltimien sijaan. Ekopuhaltimet ovat noin pari sataa euroa kalliimpia kuin tavalliset puhaltimet, mutta ne käyttävät puolet tavallista vähemmän energiaa. Hieman korkeampi hinta maksaakin itsensä nopeasti takaisin.

Ensto Enerventin ratkaisut passiivitaloihin:

  1. Ilmanvaihtojärjestelmät pyörivällä lämmönsiirtimellä, joka hyödyntävät minkä tahansa lämmitysmuodon kuten sähkön, takan, lattialämmön, vesipattereiden, pellettien, aurinkokeräilijän ja valaistuksen.
  2. Ilmanvaihtojärjestelmät pyörivällä lämmönsiirtimellä, joihin on yhdistetty huonekohtaiset termostaattiohjatut matalatehoiset sähkölämmittimet (n. 300 W) päälämmitysmuotona.
  3. Ilmanvaihtojärjestelmät pyörivällä lämmönsiirtimellä, integroituna maa- tai ilmalämpöpumppuun.
  4. Ilmanvaihtojärjestelmät pyörivällä lämmönsiirtimellä, integroituna ilman ulkoyksikköä olevaan poistoilmalämpöpumppuun.

Tuotekehittelyn huippua: Greenair HP

Greenair HP

Viimeiseksi mainittu malli on Ensto Enerventin ylpeys ja laitetta kutsutaankin passiivitalon täsmäaseeksi. Enervent Greenair HP on yrityksessä vuonna 2004 alkaneen tutkimusprojektin tulos, joka tuli markkinoille vuoden 2008 alussa. Se on harvinaisen energiatehokas laite, joka samassa paketissa tarjoaa ilmanvaihtoa, lisälämmitystä ja viilennystä. Laite soveltuu sekä uusiin taloihin että saneerauskohteisiin. Greenair HP:ssä ei ole ulkoyksikköä, vaan kaikki tekniikka on sisäänrakennettu järjestelmään. Siksi laite sopiikin erinomaisesti myös remontoitaviin rakennuksiin, joihin ei lain mukaan voi tai joihin ei haluta tehdä suuria julkisivumuutoksia.

Greenair HP tarjoaa energian säästämistä pitkällä tähtäimellä. Takaisinmaksuaika on kaksi – kolme vuotta lyhyempi verrattuna laitteisiin, jotka yhdistävät perinteisen ilmanvaihdon lämmitykseen ja viilennykseen ilman energian talteenottoa.

Greenair HP on poikkeuksellisen tehokas

Greenair HP:ssä poistoilmalämpöpumppu on integroitu ilmanvaihtojärjestelmään, joka yhdessä pyörivän lämmönsiirtimen kanssa takaa korkean lämmön hyötysuhteen. Korkea vuosihyötysuhde, jopa yli 90 % johtuu siitä, että järjestelmä hyödyntää lämpöä kahdessa vaiheessa. Ulkoilman lämmittäminen alkaa pyörivästä lämmönsiirtimestä, jonka jälkeen ilma siirtyy ilmalämpöpumpun kautta taloon. Ilmalämpöpumppu taas ottaa lämmön talteen jäteilmasta ja siirtää sen jo esilämmitettyyn ulkoilmaan.

Pyörivän lämmönsiirtimen ja lämpöpumpun yhteistyön ansiosta jäteilma voidaan puhaltaa ulos talosta jopa –20 asteisena. Koska lämpöpumppu käyttää lämmittämiseen jo valmiiksi tasaisen lämmintä jäteilmaa, Greenair HP:n COP-arvo on korkea. COP tarkoittaa ulos saadun ja sisään syötetyn energian suhdetta, eli kuinka paljon energiaa lämpöpumppu luovuttaa ja kuinka paljon se tarvitsee toimiakseen. Kerroin 2 tarkoittaa että lämpöpumppu luovuttaa tuplasti lämpöenergiaa verrattuna siihen mitä se itse tarvitsee. Greenair HP:n COP on yli 7, kun lämpötila ulkona on 0 astetta.

Poistoilmalämpöpumppua voi samalla tavalla käyttää viilennykseen; se viilentää ulkoilman ja siirtää ylimääräisen lämmön jäteilmaan. Pyörivän lämmönsiirtimen takia huurtumistaipumus on alhainen. Erillistä lisälämmitystäkään ei yleensä tarvita edes mukavuussyistä, vaikka ulkoilma olisikin –15 astetta.

Tällä tavalla ilmanvaihtojärjestelmä osallistuu talon lämmittämiseen. Passiivitalolle tämä on erinomainen lämmitysmuoto – talo lämpiää tehokkaasti ja energiaa säästäen ilman minkäänlaista lisälämpöä.

Maa- tai ilmalämpöpumppuun yhdistetty ilmastointijärjestelmä

Enerventin laitteet voi myös mainiosti yhdistää maa- tai ilmalämpöpumppuun. Pyörivän lämmönsiirtimen takia jälkilämmön tarve on pieni, ja tarvittaessa ilmanvaihtolaitteen sisäänrakennettu sähkö- tai vesipatteri antaa jälkilämpöä vuoden kylminä kuukausina. Enerventin Cooling Geo -automatiikka mahdollistaa ”ilmaisen” viilennyksen kesäisin taloissa, joissa on maa- tai kalliolämpöpumppu. Ilmanvaihtojärjestelmä viilentää tuloilman käyttämällä maalämpöpumpun vesi-glykoli -liuosta.

Passiivitaloille tämä on erinomainen ratkaisu, koska maa- tai ilmalämpöpumppu vähentää huomattavasti energian tarvetta. Lämpöpumppu hyödyntää energian, jota on maaperässä, ja siirtää sen taloon. Periaatteessa kyse on siis ”ilmaisesta” energiasta. Kaikki lämpöpumput toimivat tosin sähköllä, mutta verrattuna tavanomaiseen sähkökattilaan energiankulutusta voidaan laskea jopa puolella.

Sähkölämmittimiin yhdistetty ilmastointijärjestelmä

Jos valitsee ilmanvaihtojärjestelmän, johon on yhdistetty termostaattiohjatut sähkölämmittimet, lämpöä voi säätää huonekohtaisesti. Lämpötilaa voidaan siten laskea huoneessa, joka ei ole jatkuvasti käytössä.

Järjestelmässä ilmanvaihtolaite ensin esilämmittää tuloilman, jonka jälkeen huonekohtainen lämpötilan säätö tapahtuu lämmitysvastuksella varustetun päätelaitteen avulla. Päätelaite lämmittää esilämmitetyn tuloilman pitäen huonelämpötilan halutussa asteessa. Lämmittävä tuloilmalaite nostaa esilämmitetyn tuloilman lämpötilan +15-+18 asteesta huoneen lämmöntarpeen mukaan jopa +45 asteeseen, kun ilmavirta on 10 l/s. Epämiellyttävää vetoa voidaan tällä tavalla välttää. Tilannetta, jossa yksi järjestelmä lämmittää ja toinen erillinen järjestelmä viilentää, ei koskaan pääse syntymään.

Yhdistetty järjestelmä takaa energiatehokkaan, äänettömän ja edullisen lämmityksen. Mikäli energiankulutusta halutaan yhä vähentää, Enerventin laitteeseen voi yhdistää mukavuuslattialämmön. Termostaattiohjattujen sähkölämmittimien ansiosta energiankulutus pysyy alhaisena.

→ Lataa: Passiivitaloratkaisuista (Powerpoint-esitys, 4,65 MB)