Finland Sverige Storbritannia Irland Tyskland Østerrike Sveits Russland Frankrike Estland Norge Polen

Exvent satser stort på passivhus

Passiivitalo

Hos Exvent tror vi sterkt på passivhus-konseptet. Konstruksjonen av disse energieffektive bygninger er sikkert i sin barndom men hos Exvent stoler vi på slagordet først til møllen..... Foregangsbedrift på nye områder er ingen noe ny situasjon for Exvent. Testen på innovasjon ble allerede demonstrert da Exvent introduserte den roterende varmeveksler i ventilasjon for hus. Det var en nyskapning som til tross for konkurrentenes tvil ble en suksess.

Målbare besparelser med passivhus

Klimaforandringen er et faktum som krever handling nå! I en pyramidemodell som ble laget på bakgrunn av Kyotoprotokollen (en internasjonal overenskommelse med mål for å minske de årlige globale utslippene av klimagasser) beskrives fem tiltak for å spare energi. Etter pyramidemodellen er minimeringen av varmetap, det vil si maksimal isolering i kombinasjon med tilstrekkelig ventilasjon med effektiv varmegjenvinning, den aller beste måten å minske byggningens miljøeffekter.

Man regner med at bygningene i Europa står for hele 40 % av energiforbruket. I Finland stor boliger for en tredjedel av energiforbruket på landets utslipp av klimagasser; cirka 22 milioner tonn per år. Å minske oppvarmingskostnadene i nybygg er med andre ord en effektiv måte å bremse globale oppvarmingen på og her har passivhuset sin markedsnisje. Gjennom å bygge nytt og reparere gammelt i hennhold til konseptet for passivhus skulle man kunne spare inn over 70 % av den varmeenergi som brukes i hus byggde etter nåværende metoder.

Derfor er det heller ikke overraskende at tilliten passivhus og energieffektive hus er sterk hos Exvent. Et energieffektivt småhus bruker cirka halvparten av den energien som et hus bygget etter standardmodell bruker. Energibehovet for et passivhus er enda mindre; en fjerdedel. Når byggningsbestemmelsene om noen år strammes inn kommer de som står klare til å bygge nytt til å få helt andre alternative måter til å bygge energieffektivt.

Passivhussystemet sørger for oppvarming og kjøling

Passiivitalo

Exvent har gått inn for en storsatsning når det gjelder passivhus; man tilbyr ikke bare et antall energieffektive ventilasjonsløsninger for bygging av lavenergihus. Samtlige av Exvents aggregater har høy gjenvinningsgrad: de klarer å gjenvinne opp til 85 % av varmen i fraluften. Med andre ord: i stedet for å blåse ut den varma “brukte” luften på +20°, gjenvinner men varmeenergi fra fraluften. Når det er -20° ute, blåser aggregatet ut brukt luft på -14°. Dette gir høy energivirkningsgrad og senker oppvarmingskostnadene.

Men det er ikke bare varmen som tas vare på. Aggregatet gjenvinner også sval luft gjennom å benytte nattkjøling kjøle ned luften uten tilleggsenergi. Denne funksjon gjør at husbyggeren ikke nødvendigvis behøver satse dyre pengar på kjøleapparater for årets varme perioder.

Grunnkomponenten i Exvents ventilasjonsaggregater er en roterende varmeveksler som gjenvinner varmen i fraluften og overføre den til tilluften som via aggregatet kommer inn i byggningen. Varmen lagres i den roterande eller regenerative varmevekslerens masse når den varme fraluften går gjennom den. Når varmeveksleren roterer flyttes den oppvarmede massen til tilluftssden for å varme opp uteluften før den blåses inn.