Finland Sverige Storbritannien Irland Tyskland Österrike Schweiz Ryssland Frankrike Estland Norge Polen

Ensto Enervent gör storsatsning på passivhus

Passiivitalo

På Borgåföretaget Ensto Enervent tror man starkt på konceptet passivhus. Byggandet av dessa energisnåla hus ligger visserligen i sin linda i Finland men på Ensto Enervent litar man på devisen först till kvarn. Att fungera som ciceron på marknaden är heller inget nytt vid Ensto Enervent. Prov på nytänkande visades redan då man introducerade den roterande värmeväxlaren i ventilationsaggregat för småhus. Det var en innovation som konkurrenternas dubier till trots blev en succé.

Märbara inbesparingar med passivhus

Klimatförändringen är ett faktum som kräver snabba åtgärder. I en pyramidmodell som byggts upp på basen av Kyotoprotokollet (en internationell överenskommelse vars mål är att minska de årliga globala utsläppen av växthusgaser) beskrivs fem åtgärder för att spara energi. Enligt pyramidmodellen är minimeringen av värmeförluster, det vill säga maximal isolering i kombination med vederbörlig ventilation med effektiv energiåtervinning, det allra bästa sättet att minska på byggnaders miljöeffekter.

Man räknar med att byggnaderna i Europa står för hela 40 % av energikonsumtionen. I Finland orsakar bostädernas energiförbrukning en tredjedel av landets växthusutsläpp; cirka 22 miljoner ton per år. Att minska på uppvärmningskostnaderna i nybyggen är med andra ord ett effektivt sätt att bromsa den globala uppvärmningen och här har passivhusen sin marknadsnisch. Genom att bygga nytt och reparera gammalt enligt konceptet för passivhus skulle man kunna spara in över 70 % av den värmeenergi som används i hus byggda enligt nuvarande förordningar.

Därför är det heller inte förvånande att tilltron till passivhusens och de energisnåla småhusens frammarsch är stark på Ensto Enervent. Ett energisnålt småhus brukar ungefär hälften av den energi som ett hus byggt enligt standardmodell brukar. Energibehovet för ett passivhus är ännu mindre; en fjärdedel. När byggbestämmelserna inom några år ytterligare stramas åt kommer de som står i beråd att bygga nytt att ha få andra alternativ än att bygga energisnålt.

Passivhussystemet sörjer för både uppvärmning och nedkylning

Passiivitalo

Ensto Enervent har gått in för en storsatsning när det gäller passivhus; man erbjuder inte bara en utan ett antal olika energisnåla ventilationslösningar för byggande av lågenergihus. Samtliga av Enervents aggregat har hög värmeåtervinningsgrad: de klarar av att återvinna upp till 85 % av värmen i frånluften. Med andra ord: i stället för att blåsa ut den varma “använda” luften på +20° i omgivningen, utvinner man värmeenergi ur frånluften. När det är -20° ute, blåser aggregatet ut använd luft på -14°. Detta ger högre energiverkningsgrad och sänker värmekostnaderna.

Men det är inte bara värmen som tas till vara. Aggregaten återvinner också sval luft och genom att tillvarata nattkylan kyler de ned luften utan tilläggsenergi. Denna funktion gör att husbyggaren inte nödvändigtvis behöver satsa dyra pengar på kylapparater för årets varma perioder.

Grundkomponenten i Enervents ventilationsaggregat är en roterande värmeväxlare vars funktion är att utvinna och lagra värmen från frånluften och överföra den till tilluften som via aggregatet kommer in i byggnaden. Värmen lagras i den roterande eller regenerativa värmeväxlarens massa då den varma frånluften leds genom den. När värmeväxlaren roterar flyttas den uppvärmda massan till tilluftssidan för att värma upp uteluften innan den blåses in.

→ Nästa artikel: Anledningar