Suomi Ruotsi Iso-Britannia Irlanti Saksa Itävalta Sveitsi Venäjä Ranska Viro Norja Puola

Ilmastonmuutos kannustaa energiansäästöön

Passiivitalo

Ilmastonmuutos on jo pidemmän aikaa kirvoittanut keskustelua. Jotkut ilmastoasiantuntijat pitävät ilmiötä luonnon aiheuttamana, toiset ihmisen aikaansaannoksena. Fossiilisten polttoaineiden kuten öljyn, hiilen ja kaasun käyttö tuottaa kasvihuonekaasuja. Nämä kaasut vahvistavat kasvihuoneilmiötä, joka vuorostaan lämmittää maapallon ilmakehää ja pintaa.

Huolimatta siitä, mistä maapallon lämpeneminen johtuu, ilmastonmuutoksen kielteiset vaikutukset ovat kohtalokkaat. Merenpinnat nousevat, tulvat lisääntyvät ja kuivuus pakottaa ihmisiä muuttamaan. On myös arvioitu, että ilmasto Itämeren ympärillä olevissa maissa kylmenee hidastuneen Golfvirran takia.

Harvoin ovat päättäjät olleet niin yksimielisiä koko maapalloa koskevasta asiasta kuin nyt: jotain on tehtävä, jotta ilmastonmuutos saataisiin hidastumaan. Euroopassa rakennukset kuluttavat 40 % energiasta, joten on selvää että energiaa säästävä rakentaminen on avainasemassa.

Energiaa säästävä rakentaminen hidastaa ilmastonmuutosta

Tutkijakunta CEPS-tutkimuslaitoksessa (Centre of European Policy Studies) on havainnut energian kulutuksen vähenevän huomattavasti rakennuksessa, jonka ulkovaippa on ilmatiivis ja eristävä. Sen raportissa todetaan, että on olemassa valmiutta rakentaa energiaa säästäviä, kustannustehokkaita ja riskittömiä rakennuksia.

Kioton ilmastosopimuksen perusteella on laadittu ns. energia-pyramidi, jossa luetellaan viisi tärkeintä tapaa vähentää rakennusten lämmönkustannuksia:

  1. Tiivis ja eristävä ulkovaippa sekä ilmanvaihtolaite, joka hyödyntää suurimman osan jäteilman lämmöstä.
  2. Energiatehokkaat kodinkoneet, elektroniikkalaitteet ja valaistukset. Standby-tilaan jättäminen kuluttaa energiaa, joten laite tulisi aina sammuttaa käytön jälkeen.
  3. Aurinkoenergian käyttäminen. Rakennuksen sijoitusta suhteessa aurinkoon on harkittava tarkkaan jotta auringosta saatava lämpö tulee parhaiten hyödynnetyksi.
  4. Energiankulutusta on syytä tarkkailla.
  5. Asianmukaisen energialähteen valinta – lämpöpumppu, biopolttoaine, kaukolämpö, sähkö tai kaasu.

Euroopassa energiaa säästävä rakentaminen ei ole uutta. 1970-luvulta asti on rakennettu matalaenergiarakennuksia, ja aiheesta on tehty useita tutkimuksia. Viimeisen vuosikymmenen aikana energiaa säästävät rakennukset ovat yleistyneet, ja tekniikan kehittelyä on jatkettu. Tekninen osaaminen on korkealla tasolla, ja tällä hetkellä puutetta uusista laitteista tai materiaaleista ei ole. Jopa passiivitalon voi nykypäivänä rakentaa perinteisillä menetelmillä.

Kestävin ja ympäristöystävällisin energiamuoto on energia, jota ei käytetä. Noudattamalla pyramidimallin rakennusohjeita voi jo huomattavasti vähentää energian kulutusta.

Paras tapa on investoida ulkovaippaan; mitä matalammat U-arvot seinissä, ikkunoissa ja ovissa on, sitä parempi on rakennuksen eristysominaisuus. Ilmanvaihtolaite on myös tärkeä tekijä: sen tehtävänä on ottaa talteen lämpö, joka muuten häviäisi käyttämättömänä ympäristöön.

Energiatehokkuuteen voi vaikuttaa

Passiivitalo

Talon sijainti suhteessa aurinkoon on tärkeä, kuten myös energiatehokkaitten kodinkoneitten käyttö. Matalaenergiarakennuksessa ei energialähteen valinnalla ole merkittävää roolia, koska ostetun energian tarve on muutenkin pieni. Tämä koskee erityisesti passiivitaloja, jotka periaatteessa toimivat ilman erillisiä lämmönlähteitä.

Rakennusalalla puhutaan neljästä eri rakennustyypistä:

  1. Standardirakennus
  2. Matalaenergiarakennus
  3. Passiivitalo
  4. Plus-energiarakennus

Standardirakennus on suunniteltu siten, että se täyttää rakennus- ja energiamääräysten minimivaatimukset. Energian tarve neliötä kohden on vuodessa 130-140 kWh.

Matalaenergiarakennus kuluttaa puolet vähemmän energiaa kuin standardirakennus. Eristävä ulkovaippa, tiiviit ikkunat ja ovet, sekä asianmukainen ilmanvaihto puolittavat lämmönkulutuksen. Energian tarve vuodessa on 50-60 kWh/m².

Passiivitalo kuluttaa vain neljänneksen standardirakennuksen käyttämästä energiasta. Erillisiä lämmönlähteitä ei edes tarvita, koska talo lämpiää ihmisistä, kodinkoneista ja valaistuksesta. Passiivitalon edellytyksenä on korkealaatuinen ilmanvaihtolaite joka hyödyntää suurimman osan jäteilman lämmöstä ja käyttää tämän lämmön tuloilman lämmittämiseen. Ostetun energian tarve vuodessa vaihtelee asuinpaikasta riippuen; Keski-Euroopassa kulutus on 15 kWh/m², Pohjois-Euroopassa korkeintaan 30 kWh/m². Passiivitalosta odotetaan tulevan standardi lähitulevaisuudessa.

Plus-energiarakennukset ovat toistaiseksi harvinaisia. Ajatus on kärjistää passiivitalo-konsepti äärimmilleen eli saada talo tuottamaan enemmän energiaa kuin se kuluttaa. Asentamalla aktiiviset järjestelmät, kuten esimerkiksi aurinkopaneelit rakennukseen, tavoite on mahdollista saavuttaa.

→ Seuraava osio: Me kehitämme