Finland Sverige Storbritannien Irland Tyskland Österrike Schweiz Ryssland Frankrike Estland Norge Polen

Välkommen

Ensto Enervent är ett finskt företag i Borgå som koncentrerar sig på ventilation och värmeåtervinning. Företaget, som utvecklar, tillverkar och marknadsför ventilationsaggregat med energiåtervinning till hem och andra fastigheter, har vuxit kraftigt de senaste åren.

Senaste nytt

News

Enervents LTR-produktfamilj med horisontala aggregat för ventilationssaneringar i enfamiljshus blir

Enervents LTR-produktfamilj omfattar nu en lösning på ventilationssaneringsbehoven i alla storlekar av enfamiljshus. Den nyaste medlemmen i LTR-produktfamiljen är avsedd för enfamiljshus på mer än 200 m².

Enervent LTR-4 är ett ventilationsaggregat som är utrustat med en roterande värmeväxlare och utvecklat för tilluftsflöden på 145 l/s. Aggregatet är avsett för enfamiljshus på 100–200 m². Det är en komplement till LTR-produktfamiljen och ligger mellan de nuvarande modellerna LTR-3 och LTR-6. Nu omfattar produktfamiljen aggregat för alla storlekar av enfamiljshus upp till 300 m².

(2015-06-10)

News

Tips för användning av ventilationsaggregatet på vintern

För många kan det vara oklart hur man skall köra ventilationsaggregatet på vintern. Det kan kännas som en bra idé att köra aggregatet på en lägre hastighet då det är kallt ute, för att minska mängden kall luft som strömamr in. I verkligheten är det ingen nytta med lägre fläkthastighet – snarast tvärtom.

Ventilationsaggregatet bör året om köras med de luftmängder ventilationsplaneraren dimensionerat och installatören har angett fläkthastighet för. I värsta fall leder en minskning av fläkthastigheterna till att aggregatet fryser igen då den fuktiga inomhusluften inte blåses ut tillräckligt effektivt utan möter den iskalla uteluften i värmeväxlaren. Det här problemet uppstår framför allt då det är rejält kallt ute och stor fuktbelastning inomhus t.ex. i samband med duschning eller bastubad. Det lönar sig att stänga frånluftsventilen (om den är justerbar) i bastuns tak medan man badar, speciellt då det är mycket kallt ute. Detta minskar fuktbelastningen i frånluften.

Filtrens skick inverkar också på ventilationsaggregatets funktion. Smutsiga filter täpper till luftströmmen och minskar luftmängderna. Det lönar sig att byta filter regelbundet. Planfilter bör bytas, med 3-4 månaders mellanrum och påsfitler med sex månaders mellanrum.

På vintern bör man även komma ihåg att med regelbundna mellanrum kolla att uteluftgallret inte snöat igen.

(2014-12-17)

News

Pröva nya eAir-styrpanelen

Ensto Enervents nya intelligenta eAir styrpanel med pekskärm har utvecklats för avancerad, men enkel hantering av ventilationssystemet. Nu har du möjlighet att bekanta dig med eAir-styrpanelen och dess funktioner. Se själv hur användarvänlig den visuellt tydliga styrpanelen är.

(2014-08-21)

News

En STOR nyhet från Enervent

Enervent Pallas är en STOR nyhet i Enervent-ventilationsutbudet. Pallas-aggregatens luftmängd är 200-700 l/s. I Pallas produktfamiljen finns aggregat för basventilation samt mera utrustade modeller med inbyggd värmepump. Pallas lämpar sig utmärkt för stora enfamiljshus, små affärsfastigheter samt som aggregat för olika block i stora fastigheter.

(2014-08-21)

News

Ny video om Enervent Premium- och Superior-seriens aggregat

Ventilationsaggregaten i Ensto Enervents Superior- och Premium-serie revolutionerar ventilationsaggregattänkandet. Aggregaten är utrustade med värmepump I tillägg till den roterande värmeväxlaren.

Ventilationsaggregaten distribuerar luft till alla rum, sköter uppvärmningen och kylningen, övervakar fukt- och koldioxidhalten i luften och värmer t.o.m. bruksvattnet.

Premium och Superior-seriens aggregate passar både nybyggen och ROT-projekt. Aggregaten är synnerligen kompakta och installationen är enkel: en del av aggregaten har alla funktioner inbyggda i aggregatstommen vilket betyder att inte ens kylinstallation behövs på byggarbetsplatsen.

(2014-08-12)