Finland Sverige Storbritannien Irland Tyskland Österrike Schweiz Ryssland Frankrike Estland Norge Polen

Välkommen

Ensto Enervent är ett finskt företag i Borgå som koncentrerar sig på ventilation och värmeåtervinning. Företaget, som utvecklar, tillverkar och marknadsför ventilationsaggregat med energiåtervinning till hem och andra fastigheter, har vuxit kraftigt de senaste åren.

Senaste nytt

News

Nordbygg 2014 – en succé för Ensto och Enervent

Vi tackar alla kunder för en riktigt lyckad vecka på Nordbyggmässan 2014. Vi hade hög aktivitets- och besöksfrekvens alla fyra dagarna. Mest folk drogs till vår nyhet Pallas Aqua. Ett topanslutet aggregat för 600 l/s med kyl-/värmepump kopplat till ackumulator tank.

(2014-04-10)

News

Tips för användning av ventilationsaggregatet på vintern

För många kan det vara oklart hur man skall köra ventilationsaggregatet på vintern. Det kan kännas som en bra idé att köra aggregatet på en lägre hastighet då det är kallt ute, för att minska mängden kall luft som strömamr in. I verkligheten är det ingen nytta med lägre fläkthastighet – snarast tvärtom.

Ventilationsaggregatet bör året om köras med de luftmängder ventilationsplaneraren dimensionerat och installatören har angett fläkthastighet för. I värsta fall leder en minskning av fläkthastigheterna till att aggregatet fryser igen då den fuktiga inomhusluften inte blåses ut tillräckligt effektivt utan möter den iskalla uteluften i värmeväxlaren. Det här problemet uppstår framför allt då det är rejält kallt ute och stor fuktbelastning inomhus t.ex. i samband med duschning eller bastubad. Det lönar sig att stänga frånluftsventilen (om den är justerbar) i bastuns tak medan man badar, speciellt då det är mycket kallt ute. Detta minskar fuktbelastningen i frånluften.

Filtrens skick inverkar också på ventilationsaggregatets funktion. Smutsiga filter täpper till luftströmmen och minskar luftmängderna. Det lönar sig att byta filter regelbundet. Planfilter bör bytas, med 3-4 månaders mellanrum och påsfitler med sex månaders mellanrum.

På vintern bör man även komma ihåg att med regelbundna mellanrum kolla att uteluftgallret inte snöat igen.

(2013-12-03)

News

Nu är Beräkningsprogrammet Energy Optimizer ännu lite bättre

Nu har vårt webbaserade beräkningsprogram "Energy Optimizer" blivit ännu lite bättre. Nu har du möjlighet att beräkna vätskeflöde och tryck med dina aktuella temperaturer till alla våra vätskebatterier för värme och kyla. Detta är möjligt för både inbyggda och kanalmonterade vätskebatterier.

  1. Välj ditt aggregat på vänstra sidan. Stomme, Utförande, Automatik, Eftervärme och Kylning.
  2. Dimensioneringsvärden. Fyll i aktuella luftflöden och externtryck. Klicka på + tecknet för att visa tilläggsvärden. Fyll i aktuella temperaturer och förhållanden.
  3. Skriv ut din aggregatkörning. Fyll i ”Objekt” så kommer det med på utskriften.

Har du mer frågor eller funderingar kring ”Energy Optimizer” eller Ensto Enervents produkter kontakta:

Ensto Enervent, Jegor Aunola
073-5620062
jegor.aunola@ensto.com

(2013-11-26)

News

Titta på vår nya video om ventilation!

Videon förklarar hur man med hjälp av maskinell ventilation behärskar såväl fräsch luft och temperatur som andra inneluftsfaktorer som fukt- och koldioxidhalt. Vidare går videon in på hur värmeåtervinningen inverkar på hela byggnadens energieffektivitet.

(2013-09-10)

News

Pingvin och Pandion aggergaten har förnyad stomme

Pingvin och Pandion aggregatens stomme är ändrad till en sk. CLICK-takfastsättningsmodell. De uppdaterade aggregaten kan installeras både på väggen och i taket. Separata takfastsättningsmodeller behövs alltså inte mer. Takmonteringsskivan beställs separat som tidigare. Läs mer om fördelarna med de förnyade modellerna.

(2013-04-10)