Enervent Oy Help_center
1Aggregatmodell
2Alarmerar Aggregatet?
3Problem
4Orsak
5Lösning
 • 1
  Rengör uteluftsgallret
  Krävande
 • 2
  Kontakta servicemannenexpand

  Beställning av servicebesök

  Beställningsvillkor

  Ifall orsaken till servicebesöket beror på installations eller handhavande fel och inte uppfyller Ensto Enervents allmänna garantivillkor, debiteras beställaren för servicearbetet via våra Partners eller Installatörer. Vi debiterar 650 SEK / timme, resekostnad 90 SEK /mil samt restid. Priserna inkluderar moms på 25%. OBS. Lokala prisavvikelser förekommer.

  Orsak till kontakt

  Beskrivning av felet:

  Kontaktuppgifter

  Namn:*
  Adress:*
  Postnummer och -anstalt:*
  E-post:*
  Telefonnummer:*
  Modell:* (bild)
  Utförlig information om modellen är viktig med tanke på servicen
  Serienummer:* (bild)
  Jag har läst och godkänt ovannämnda beställningsvillkor
  Fälten * märkta med en stjärna måste fyllas i.