Enervent Oy Help_center
1Aggregatmodell
2Alarmerar Aggregatet?
3Problem
4Orsak
5Lösning
 • 1
  Byt ut tilluftsfiltretexpand
  Enkel

  Nya filter

  Finland och Sverige: Beställ en ny filter av Enervent webshop.

  Byte av filter

  Det rekommenderade bytesintervallet är högst fyra (4) månader för planfilter och högst sex (6) månader för påsfilter. Användningstiden för F5-påsfilter kan förlängas genom att dammsuga påsfiltret inifrån. Då kan bytesintervallet vara t.o.m. ett (1) år. Obs! F7-filter tål inte dammsugning!

  Planfiltren byts ut genom att dra ut filterkassetten och ta bort filtertyget från ramen. Ett nytt filtertyg placeras i ramen, varefter filterkassetten placeras tillbaka så att stödnätet är vänt mot värmeväxlaren. Påsfiltren byts ut genom att frigöra eventuella lås (inte i alla modeller), dra ut det gamla filtret och placera det nya filtret på plats. Kom ihåg att låsa filtret om modellen har en låsmekanism. I samband med filterbytet rekommenderas dammsugning av aggregatets insida.

 • 2
  Kontakta servicemannenexpand

  Beställning av servicebesök

  Beställningsvillkor

  Ifall orsaken till servicebesöket beror på installations eller handhavande fel och inte uppfyller Ensto Enervents allmänna garantivillkor, debiteras beställaren för servicearbetet via våra Partners eller Installatörer. Vi debiterar 650 SEK / timme, resekostnad 90 SEK /mil samt restid. Priserna inkluderar moms på 25%. OBS. Lokala prisavvikelser förekommer.

  Orsak till kontakt

  Beskrivning av felet:

  Kontaktuppgifter

  Namn:*
  Adress:*
  Postnummer och -anstalt:*
  E-post:*
  Telefonnummer:*
  Modell:* (bild)
  Utförlig information om modellen är viktig med tanke på servicen
  Serienummer:* (bild)
  Jag har läst och godkänt ovannämnda beställningsvillkor
  Fälten * märkta med en stjärna måste fyllas i.