Finland Sverige Storbritannia Irland Tyskland Østerrike Sveits Russland Frankrike Estland Norge Polen

Ofte spurt

Spørsmål

 1. Vilket ventilasjonsaggregat passer i mitt hus?
 2. Kan man installere ventilasjonssystemet selv?
 3. Hva er fordelen med roterende varmeveksler?
 4. Hvorfor skal man isolere avkastkanalen?
 5. Hvordan skal avkastkanalen isoleres?
 6. Bør man passe på noe ekstra i planleggingen om man vil ha kjøling?
 7. Krever Exvent ventilasjonsaggregat noe regelmessig service?
 8. Kan Exvent -aggregat kobles til husets overvåkningssystem?
 9. Behøver man i hele tatt tilleggsvarme i Exvent -aggregat all den til varmegjenvinningen er så effektiv?
 10. Hvilke alternativ er å anbefale - elektrisk eller vannbårent ettervarme?
 11. Hvilke luftmengder klarer Exvent -ventilasjonsaggregatene? Hva er den største luftmengden?
 12. Behøver man bytte filter i aggregatene? Hvor ofte?
 13. Kan man vaske filterene?
 14. I hvilke rom anbefaler dere at ventilasjonsaggregatet installeres?
 15. Overfører ventilasjonsaggregatet mye lyd?
 16. Kan man installere kjølebatteri etterpå?
 17. Hva betyr justering av ventilasjonsanlegget?
 18. Kan Exvent -ventilasjonsaggregatets vannbatteri fryse?
 19. Er det nødvendig å installere spjeld i kanalene?
 20. Hvor lenge har Exvent produsert ventilasjonsaggregat?
 21. Lønner det seg å sette ned ventilasjonen ved høy kulde?
 22. Returnerer sirkulerende varmevekslere fuktighet, og kan fuktigheten inne bli for høy?

Svar

1. Vilket ventilasjonsaggregat passer i mitt hus?

Planlegging av ventilasjonssystemet og valg av ventilasjonsaggregat bør gjøres av en fagperson.

2. Kan man installere ventilasjonssystemet selv?

Vi anbefaler at en fagperson utfører innstallasjonen. Mange arbeidsoppgaver krever nemlig både spesialverktøy og -kunnskap.

3. Hva er fordelen med roterende varmeveksler?

Den roterende varmevekslerens varmegjenvinningsegenskaper er betydelig større enn den tradisjonelle kryssvarmeveksleren. Grunnen til dette er at den roterende varmeveksleren har en mye større masse og varmeoverføringsflate enn kryssvarmeveksleren. En större massa kan lagra mera värme i sig. Den roterande värmeväxlaren betalar snabbt tillbaka sig i form av inbesparad värmeenergi.

4. Hvorfor skal man isolere avkastkanalen?

Avkastluften er meget kaldl takket være den effektive varmegjenvinningen. Avkastkanalen bør isoleres fordi at det finnes risiko for kondensering når kanalen går i varmt rom.

5. Hvordan skal avkastkanalen isoleres?

Dersom avtrekkskanalen ligger i et varmt rom, skal man bruke 80 mm isolasjon med damptett overflate på utsiden eller 20 mm cellegummiisolasjon på overflaten av kanalen og 50 mm isolasjon med damptett overflate.

6. Bør man passe på noe ekstra i planleggingen om man vil ha kjøling?

På grung av kondensrisikoen må man være ekstra nøye med planleggingen og utførelsen av kanalenes isolering.

7. Krever Exvent ventilasjonsaggregat noe regelmessig service?

Filterene i ventilasjonsaggregatet bør byttes regelmessig og aggregatet bør rengjøres ved å f.eks. støvsuge innvendig nå og da.

8. Kan Exvent -aggregat kobles til husets overvåkningssystem?

Aggregat med EC-automatikk kan kobles til de fleste overvåkingssystemer. Aggregat med EDA-automatik kan med hjälp av FreeWay- gatewayen (tilläggsutrustning) kopplas till LAN-nätverk eller till Internet.

9. Behøver man i hele tatt tilleggsvarme i Exvent -aggregat all den til varmegjenvinningen er så effektiv?

Takket være den effektive varmegjenvinningen er det ikke behov for forvarme. Ettervarme trengs av og til. Vi anbefaler å velgeet aggregat med ettervarme, da kan man nyte behagelig varm tilluft t.o.m. under vinterens kaldeste dager.

10. Hvilke alternativ er å anbefale - elektrisk eller vannbårent ettervarme?

Ettersom Exvent -aggregatenes varmegjenvinning er så effektiv, er behovet for ettervarme lite. Dette avhenger litt av hvor i landet du bor. Med tanke på Kjøkps- og installasjonskostnader for et vannbatteri og de få bruksdagene, er det i boliger og med lave effekter, totaløkonomisk bedre å bruke elbatteri. I områder med lave utetemperaturer og anlegg med vannbårent varmesystem kan det lønne seg å bruke vann ettervarme på aggregatet.

11. Hvilke luftmengder klarer Exvent -ventilasjonsaggregatene? Hva er den største luftmengden?

I Exvent serien finnes det ventilasjonsaggregater med luftmengde 200 - 1400m3/h.

12. Behøver man bytte filter i aggregatene? Hvor ofte?

Det er viktigt at filterene byttes med jevne mellomrom. Vi anbehaler filterbytte vår og høst. Minimum er en gang pr. år.

13. Kan man vaske filterene?

Man kan ikke vaske filterene, men planfilter kan støvsuges.

14. I hvilke rom anbefaler dere at ventilasjonsaggregatet installeres?

Pingvin, Pandion, Pelican og Pegasos-aggregatene installeres i et varmt rom (over +5°C) som eksempel vaskerom, innvendig bod eller teknisk rom. LTR-3, LTR-6 och LTR-7-aggregaten kan, om de tilläggsisoleras, installeras även i kallt utrymme såsom på vinden.

15. Overfører ventilasjonsaggregatet mye lyd?

Et riktig montert ventilasjonssystem skal ikke støye i det hele tatt. Litt luftsus kan forekomme med viftene på full hastighet.

16. Kan man installere kjølebatteri etterpå?

Ja, om kanalenes isolasjon tilfredstiller kravene eller om det i ettertid er mulig å tilleggsisolere kanalene slik at de tilfredstiller kravet for anlegg med kjøling.

17. Hva betyr justering av ventilasjonsanlegget?

Når ventilasjonssystemet er montert, skal ventilene justeres slik at de holder verdiene som planleggeren har angitt. Det beste er å få anlegget innjustert med måleutstyr, slik at man er sikre på at luftmengdene er riktige og at det er balanse i anlegget.

18. Kan Exvent -ventilasjonsaggregatets vannbatteri fryse?

Automatikken må ha frostsikring av vannbatteriet. I tillegg anbehaler vi et spjeld på uteluftsiden. Dette er standerd på alle Exvent aggregater med vann varmebatteri.

19. Er det nødvendig å installere spjeld i kanalene?

Etter behov, installeres spjeld i kanalene. Disse benyttes til å strupe luft under innjusteringen. Andre spjeld kan nyttes om anlegget skal kunne stenges helt av.

20. Hvor lenge har Exvent produsert ventilasjonsaggregat?

Exvent har produsert ventilasjonsaggregat siden 1983.

21. Lønner det seg å sette ned ventilasjonen ved høy kulde?

Nei. Ventilasjonsaggregatet bør og skal om vinteren gå med den luftstrømmen som den som har planlagt ventilasjonen har bestemt og som montøren har stilt viftehastigheten inn etter, dvs den samme hastigheten som ellers i året. Redusering av viftehastigheten fører i verste fall til at ventilasjonsaggregatet fryser, da fuktigheten inne ikke forsvinner tilstrekkelig effektivt, men møter kald luft utenifra i varmevekslerne. Dette problemet øker når det er høy kulde ute og det inne er spesielt stor fuktighet når man for eksempel dusjer eller tar badstue.

Filtrenes stand påvirker ventilasjonsanleggets funksjon. Skitne filtre tetter for luftstrømmen og reduserer derfor denne. Det lønner seg å sørge for at filtrene blir skiftet regelmessig. Planfiltre skal skiftes hver 3.-4. måned og posefiltre hvert halvår. Nye filtre kan du enkelt bestille på Enervents Webshop. På vinterstid er det også lurt å regelmessig huske på å kontrollere at ikke snøen tetter ventilasjonskanalenes ventiler for friskluftinntak.

22. Returnerer sirkulerende varmevekslere fuktighet, og kan fuktigheten inne bli for høy?

En sirkulerende varmeveksler returnerer en del av fuktigheten i avtrekksluften tilbake til lufttilførselen kun når det er minusgrader ute. Detter er også ofte ønskelig, da luften innendørs ellers er tørr om vinteren. Med et riktig dimensjonert ventilasjonsanlegg stiger likevel ikke fuktigheten inne for høyt. Hvis det er kaldt ute og boligens fuktighetsbelastning over en stund er svært høy (ved langvarig badstue eller tørking av klær inne), bør man forsikre seg om at aggregatets fuktighetseffekt er slått på (standardutstyr på ED-modellene og tilgjengelig som ekstrautstyr til EC-modellene).